BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hajduga Elżbieta (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Globalizacja a rynek reasekuracyjny
Globalisation and Reinsurance Market
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (3), 2005, nr 1062, s. 234-241, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Reasekuracja, Globalizacja
Reinsurance, Globalization
Note
summ.
Abstract
Globalizacja, określana jako proces łączenia gospodarek różnych krajów na różnych płaszczyznach, nie ominęła również rynku ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego. Stopień globalizacji rynku ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego zależy , i od wielu czynników, na przykład od struktury czy rozwiązań legislacyjnych. (fragment tekstu)

Globalisation which is defined as a process of joining the economies of different countries at different aspects is also present on the insurance and reinsurance markets. Due to globalisation the problem of lacking capacity in an insurance company or lacking reinsurance coverage disappears and the access to capitals and know-how increases. In the last decade there have been many mergers and acquisitions. It has been caused by changes on regional reinsurance markets. Nevertheless, the centres of the worldwide reinsurance are still at its traditional locations (Germany, France, Switzerland and the USA). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Darul K., Światowy kryzys ubezpieczeń i reasekuracji - zmiany na rynkach reasekuracyjnych, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1993, nr 10, 11, 12.
 2. Jończyk B., Ogrodnik H., Tendencje występujące na europejskim rynku ubezpieczeń, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1999 nr 3, 4.
 3. Kowalewski E., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Toruń 2002.
 4. Kułagowski W., Liwacz A., Mazurkiewicz S., Ubezpieczenia na świecie, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1999 nr 1, 2.
 5. Monkiewicz J., Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, [w:] Podstawy ubezpieczeń, t. 1 - Mechanizmy i funkcje, red. J. Monkiewicz. Poltext, Warszawa 2000.
 6. Müller H., Wspólny rynek ubezpieczeniowy w Europie, [w:] Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2002.
 7. Przegląd tendencji na międzynarodowym rynku ubezpieczeniowym. Referat z konferencji ubezpieczeniowej, "Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja" 2002, nr 7, 8.
 8. Swiss Re, "Sigma" 1998, nr 9.
 9. Śliperski M., Globalizacja w ubezpieczeniach, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 2001a, nr 2.
 10. Śliperski M., Globalizacja w ubezpieczeniach, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 200lb, nr 1.2.
 11. Ślipierski M., Jednolity rynek ubezpieczeniowy w Europie, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 2000, nr 11.
 12. Śliperski M., Światowy rynek ubezpieczeń reasekuracyjnych, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 2000, nr 10.
 13. Ubezpieczenia gospodarcze, red. T. Sangowski, Poltext, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0704
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu