BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurek Robert (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Reforma australijskiego systemu oceny wypłacalności i nadzoru zakładów ubezpieczeń
The Australian Reform of Prudential Rules and Estimation of Insurance Companies' Solvency
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (3), 2005, nr 1062, s. 242-250, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Towarzystwa ubezpieczeniowe, Wypłacalność
Insurance company, Financial solvency
Note
summ.
Country
Australia
Australia
Abstract
W systemie oceny wypłacalności i nadzoru każdego kraju najbardziej "namacalne" (bo mierzalne) są ustalone finansowe normy ostrożnościowe. Te przyjęte w rozwiązaniu australijskim zostały ustalone w dwojaki sposób. Dla małych zakładów ubezpieczeń absolutny minimalny wymóg kapitałowy wynosi od 2 do 5 min dolarów australijskich, w zależności od potrzeby zabezpieczenia bazy ostrożnościowej albo infrastruktury wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Ponad poziom 5 min dolarów australijskich ustawowy wymóg kapitałowy jest odnoszony już do oceny ryzyka (risk based). Tak więc zakłady ubezpieczeń, których zobowiązania lub reasekuracja wyznaczają wyższy poziom kapitału (w zależności od tego, która wielkość jest wyższa), wymagane minimum kapitałowe jest uzależnione od sposobu prowadzenia działalności (czyli bazuje na ryzyku towarzyszącym tej działalności). (fragment tekstu)

The Australian reform of prudential rules on non-life insurance was enforced in 2002. The new prudential standards are much more comprehensive and more discrimitive in adressing general insurance risk. New foundations of the reform consist of: the formulation of new rules on prudential standard liability valuation; the formulation of a new solvency margin rule ("prudential standard capital adequacy" rule); the formulation of rules on prudential standard risk management and the formulation of rules governing prudential standard reinsurance arrangements. In the new regime particular standards are intended to prevent undercapitalisation and aimed at discouraging poor management in general insurance. Besides there was carried out universal "health check" on all companies under the re-authorisation process. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Capital Adequacy for General Insurers, General Insurance Prudential Standard GPS 110, APRA, czerwiec 2002.
  2. Liability Valuation for General Insurers, General Insurance Prudential Standard GPS 210. APRA, czerwiec 2002.
  3. Medaglia M.E., Marvin B.M.R., Australia's Insurance Crisis: HIH Casualty and General Insurance Limited. Mealey's Litigation Report - Insurance Insolvency, październik 2003. vol. 15, Issue #6 http://www.mealeys.corn/attorney views/solcom.htmI.
  4. Prudential Reform of Australian General Insurance, http:///www.apra.gov.au/General//General_Insurance_Reforms.cmf#Capital.
  5. Reinsurance Arrangements for General Insurers, General Insurance Prudential Standard GPS 230, APRA, czerwiec 2002.
  6. Risk Based Capital Systems, MARKT/2085/01,11.10.2001 r.
  7. Risk Management for General Insurers, General Insurance Prudential Standard GPS 220, APRA. czerwiec 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0704
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu