BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kociemska-Pociecha Hanna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorantka)
Title
Bancassurance - współpraca banków i firm ubezpieczeniowych
Bancassurance Co-Operation Between Banks and Insurance Companies
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (3), 2005, nr 1062, s. 251-257, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Bankowość ubezpieczeniowa
Bancassurance
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Współczesnej globalizacji rynków finansowych oraz ich ciągłemu unowocześnianiu bardzo często towarzyszy proces tworzenia się różnego rodzaju powiązań pomiędzy bankami a firmami ubezpieczeniowymi. Zjawisko to, zwane w literaturze przedmiotu bancassurance, oznacza powiązania kapitałowe lub bezkapitałowe pomiędzy bankiem a firmą ubezpieczeniową. Przemiany na rynkach finansowych powodują, iż banki poszukują dodatkowych możliwości dochodu oraz dywersyfikacji ponoszonego przez nie ryzyka. Wraz ze wzrostem konkurencji starają się pozyskać klientów, którym można by zaoferować kompleksowe usługi finansowe znacznie wykraczające poza dotychczas typowe usługi bankowe. Niniejszy artykuł prezentuje doświadczenia bancassurance w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz wskazuje na pewne kluczowe czynniki rozwoju tego sektora. (fragment tekstu)

The banking services are still being developed thanks to the great technological development and globalization of the financial markets. One of the most striking developments in financial services over the past years has been the increasing connections between banks and insurance companies. Most banks now offer insurance products while a substantial number of insurance companies have moved towards offering financial products. This trend is called bancassurance. All over the world banks merge with insurance companies and so arise new financial groups. It emerges that the cooperation between those institutions brings to advantages both of them. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Datamonitor European Insurance Database, www.datamonitor.com.
 2. Dobra reputacja, "Gazeta Bankowa" 26.06-2.07.2001 r.
 3. Kowalewski O., Grupy bankowo-ubezpieczeniowe: definicje, historia rozwoju, przyczyny powstawania "Bank i Kredyt" 1999, nr 10.
 4. Polskie banki w drodze do Unii Europejskiej, red. W. Jaworski, Poltext, Warszawa 1997.
 5. Rule D., Risk Transfer between Banks and Insurance Companies: an Overview, report for Bank England, London 2001.
 6. Śliperski M., Bancassurance w Unii Europejskiej i w Polsce, Biblioteka Menedżera i Bankowe Warszawa 2001.
 7. www.actuaries.com.
 8. www.datamonitor.com.
 9. www.dexia.fr.
 10. www.scor.com.
 11. www.hsbc.com.
 12. www.insureegypt.com
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0704
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu