BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczerbiński Andrzej (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Rachunkowość a upadłość
Accounting in Bankruptcy
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (3), 2005, nr 1062, s. 261-265, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Postępowanie upadłościowe, Prawo upadłościowe, Rachunkowość
Bankruptcy proceedings, Bankruptcy law, Accounting
Note
summ.
Abstract
Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze oraz Ustawa z 29 września o rachunkowości w zakresie obowiązków związanych z rachunkowością jednostek postawionych w stan upadłości, mimo braku pełnej spójności, współgrają ze sobą. Przepisy ustawy o rachunkowości odnoszą się przede wszystkim do jednostek kontynuujących działalność, z wyjątkiem przepisów wprost odnoszących się do przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość. W praktyce jednak nie wprowadzaj to zasadniczych wątpliwości czy niedogodności dla osób wykonujących obowiązki w zakresie rachunkowości. (fragment tekstu)

The bankruptcy declaration affects entrepreneur's accounting proceeded according to the Accountancy Act. At the moment of bankruptcy declaration, an official receiver or a forced manager becomes a company's chief, responsible for the fulfillment of accountancy obligations. The aim of the paper is to define these obligations in the context of the Accountancy Act and Bankruptcy Act. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Gurgul S., Prawo upadłościowe i układowe. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
  2. Jakubecki A., Zedier F., Prawo upadłościowe i naprawcze, Zakamycze 2003.
  3. Księgi rachunkowe oraz sprawozdanie finansowe jednostki postawionej w stan upadłości, "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości" nr 2, Wydawnictwo podatkowe Gofin 2003.
  4. Leksykon rachunkowości, red. E. Nowak, PWN, Warszawa 1996.
  5. Łodziana A., Rachunkowość w jednostkach zagrożonych upadłością, "Rachunkowość" 2003 nr 1.
  6. Nowak E., Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2002.
  7. Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 1996.
  8. Stadtmüller R., Księgowość, kalkulacja i sprawozdawczość finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWN, Warszawa 1972.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0704
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu