BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzeszowski Wojciech Dawid (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Finansowe instrumenty zabezpieczające w księgach rachunkowych
Financial Hedging Instruments in the Accounting Books
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (3), 2005, nr 1062, s. 271-276, rys., bibliogr. 2 poz.
Keyword
Księgi rachunkowe, Instrumenty finansowe
Accounting books, Financial instruments
Note
summ.
Abstract
Przedsiębiorstwo dąży do osiągnięcia zysków z przeprowadzanych operacji, stara się także unikać niepotrzebnego ryzyka. W tym celu podejmuje działania, które mają to ryzyko obniżyć i zwiększyć pewność działania. Jednym z rozwiązań jest wykorzystanie finansowych instrumentów zabezpieczających. Operacje na instrumentach finansowych wiążą się z koniecznością ich ewidencji w księgach rachunkowych. Problemy z tym związane będą przedmiotem rozważań niniejszego artykułu. (fragment tekstu)

Financial hedging instruments can be used as a method of limiting the risk of business operations. The use of such instruments requires their recording in the accounting books. Issues related to the above are discussed in the following article. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z dnia 22 grudnia 2001 r.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
  2. Ustawa o rachunkowości (DzU 2002 nr 76, poz. 694 oraz 2003 nr 60, poz. 535. nr 124, poz. 1152. nr 139, poz. 1324, nr 229, poz. 2276).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0704
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu