BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwasieczko Beata (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
System z bazą wiedzy w rachunkowości zarządczej
The Knowledge Based System in Managerial Accounting
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (3), 2005, nr 1062, s. 277-283, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Systemy z bazą wiedzy
Management accounting, Knowledge based systems
Note
summ.
Abstract
W niniejszym opracowaniu próbowano odpowiedzieć na pytanie, jak powinna wyglądać komunikacja pomiędzy systemem z bazą wiedzy w rachunkowości zarządczej a jego użytkownikami, aby spełniał on funkcje narzędzia zarządzania. W tym kontekście powstają pytania: jakie są elementy procesu komunikacji w organizacji gospodarczej, jakie z tego wynikają implikacje dla systemu z bazą wiedzy w rachunkowości zarządczej. (fragment tekstu)

The principal objective of this article is to answer the question concerning the main factors which determine the effective communication in the knowledge based system in the managerial accounting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Dudycz H., Business Intelligence jako kolejny etap rozwoju systemów informacyjno-decyzyjnych, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 953, AE, Wrocław 2002.
 2. Fitzgerald W., Furby R.J., Hannemann M., Multimodel Ewent. Parking for Inteligent User Interface, [w:] International Conference on Inteligent User Interfaces, Miami, Floryda 2003.
 3. Flakiewicz W., Elementy teorii infologii według Bo Sundgrena, Poltex. Warszawa 1992.
 4. Johnson W.L., Andre E.., Doningue J. (red.), International Conference on Inteligent User Interfaces, ACM Press Miami, Floryda 2003.
 5. Jaruga A. (red.), Rachunkowość zarządcza, koncepcje i zastosowanie. Łódź 2001.
 6. Kardasz A., Systematyka narządzi controllingu, Materiały na seminarium naukowe zorganizowane przez Instytut Rachunkowości AE Wrocław, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 698. AE, Wrocław 1995.
 7. Kofler E., O wartości informacji. PWN, Warszawa 1968.
 8. Kotarbiński T., Elementy teorii poznania logiki formalnej i metodologii nauk, PWN, Warszawa 1986.
 9. Kwiecień M., Controlling w teorii i praktyce gospodarczej - budowa systemu informacyjnego, ZT RN SKwP, Warszawa 1994 (wydanie specjalne).
 10. Kwiecień M., Rachunkowość a controlling, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 618, AE. Wrocław 1992.
 11. Kwiecień M., Standardy rachunkowości - mity i rzeczywistość, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 575, Wrocław 1991.
 12. Makarewicz B., System z bazą wiedzy w rachunkowości (niepublikowana praca doktorska), AE, Wrocław 1996.
 13. Nemeti H.R. i in., Knowledge Warenhouse: an Architecture Integration of Knowledge Management. "Decission Support Systems" 2002 nr 33.
 14. Perkowski M., Ogólne metody rozwiązywania zadań kombinatorycznych, [w:] Zadanie, metoda, rozwiązanie - techniki twórczego myślenia, WNT, Warszawa 1980.
 15. Siemieński Т., W poszukiwaniu wspólnego podłoża wszystkich języków naturalnych, "Problemy" 1985, nr 17.
 16. Sienkiewicz P., Systemy ekspertowe w zarządzaniu, "Informatyka" 1993, nr 2.
 17. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0704
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu