BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Edward (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Nowak Marta (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
O strategicznym zarządzaniu kosztami
On Strategic Cost Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (3), 2005, nr 1062, s. 284-288, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zarządzanie kosztami, Zarządzanie strategiczne
Costs management, Strategic management
Note
summ.
Abstract
Aby współczesne przedsiębiorstwa mogły przetrwać i działać, muszą uwzględniać w wzrost złożoności procesów gospodarczych oraz dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia i do wzrostu konkurencji na rynku. Wymaga to przystosowania systemu zarządzania do nowych warunków funkcjonowania i doboru odpowiedniej strategii działania. Następnie przedsiębiorstwo musi skutecznie realizować obraną strategię, od czego zależą osiągane przez nie długookresowe wyniki. W warunkach dużej konkurencji rynkowej przedsiębiorstwa stosują różne strategie działania, mające im zapewnić przewagę na rynku. Fundamentalną strategią uzyskiwania przewagi konkurencyjnej jest strategia przywództwa kosztowego. Formułowanie tej strategii, a także skuteczna jej realizacja wymagają zastosowania odpowiednich instrumentów zarządzania kosztami. Chodzi tu zwłaszcza o strategiczne zarządzanie kosztami, ukierunkowane na strategię konkurencji. (fragment tekstu)

The article is devoted to the problem of strategy-orientated cost management. Against the background of cost leadership strategy of a company, the essence of strategic cost management has been presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Brokemper A., Strategieorientiertes Kostenmanagement. Strukturelle Kostentreiber als Bestimmungsgrößen der Kostenstruktur, "Controlling" 1998, Heft 5.
  2. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Warszawa 2001.
  3. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
  4. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
  5. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1999.
  6. Shank J.K., Strategic Cost Management. New Wine or just New Bottles? "Journal of Management Accounting Research" 1989, nr 1.
  7. Shank J. K., Govindarajan K., Strategic Cost Management. The New Tod for Competitive Advantage, The Free Press, New York 1993.
  8. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0704
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu