BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wierzbiński Marcin (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Instrumenty zarządzania kosztami w zarządzaniu przez wartość
Cost Management Instruments in Value Based Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (3), 2005, nr 1062, s. 299-305, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Zarządzanie kosztami, Zarządzanie przez wartość, Cykl życia produktu
Costs management, Management by value, Product life cycle
Note
summ.
Abstract
Podstawową tezą artykułu jest stwierdzenie, iż rachunkowość zarządcza dysponuje instrumentami zarządzania kosztami, które umożliwiają wspomaganie zarządzania przez wartość. Prawdziwość postawionej tezy została wykazania przez analizę określonych instrumentów zarządzania kosztami w kontekście tworzenia wartości dla właścicieli przedsiębiorstwa. Głównym przedmiotem zainteresowania autora są instrumenty, które mogą zostać wykorzystane w dążeniu do osiągnięcia strategicznych celów przedsiębiorstwa. O wyborze tego typu instrumentów przesądził fakt, iż wartość tworzona dla właścicieli przedsiębiorstwa w dużej mierze zależy od realizowanej strategii działania. (fragment tekstu)

In the article the author tries to show the role of different cost management methods in value based management (VBM). In the beginning, the paper presents connection between cost management and creating value for shareholders. Then three cost management methods are analyzed in the context of value based management. The author analyzes the following methods: product life cycle costing, target costing, activity based costing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Black A., Wright P., Bachman J.E., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 2. Cooper R., Kaplan R.S., Measure Costs Right: Make the Right Decisions, "Harvard Business Review" 1988, wrzesień-październik.
 3. Cooper R., Kaplan R.S., Profit Priorities from Activity Based Costing, "Harvard Business Review". 1991, maj-czerwiec.
 4. Cooper R., Slagmulder R., Target Costing and Value Engineering, Productivity Press, Portland, Oregon 1997.
 5. Copeland T., Koller Т., Murrin J., Wycena mierzenia i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa 1997.
 6. Dhillon B.S., Life Cycle Costing, Gordon and Breach Science Publishers, New York 1989.
 7. Imai M., Kaizen. The Key to Japan's Competitive Success, Mc Graw-Hill Publishing Company, New York 1986.
 8. Japanese Cost Management, red. Y. Monden, Imperial College Press, London 2000.
 9. Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 10. Knight J.A., Value Based Management. Developing a Systematic Approach to Creating Shareholder Value, McGraw-Hill 1998.
 11. Miller J.A., Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa 2000.
 12. Monden Y., Cost Reduction Systems. Target Costing and Kaizen Costing, Productivity Press, Portland, Oregon 1995.
 13. Räppaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0704
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu