BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nieplowicz Maria (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Przegląd mierników stosowanych w zrównoważonych kartach wyników
Review of the Measures Applied in Balanced Scorecard
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (3), 2005, nr 1062, s. 330-338, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Strategiczna Karta Wyników
Balanced Scorecard (BSC)
Note
summ.
Abstract
W artykule zostały wskazane przykładowe mierniki stosowane przez organizacje stosujące zrównoważoną kartę wyników. Dotyczyły one podstawowych (finansowej, klienta, procesów wewnętrznych i rozwoju) oraz dalszych perspektyw zrównoważonej karty wyników (konkurencyjnej, kooperacyjnej, koncernu, organizacyjnej, komunikacyjnej, wdrożeniowej, internetu, dostawcy, innowacji, urzędów i publicznej). Organizacja przy konstruowaniu własnej zrównoważonej karty wyników może czerpać inspiracje z mierników z innych kart wyników, jednak należy pamiętać o tym, że tworzy ją dla własnej strategii, która powinna powstać jako efekt wysiłków pracowników wszystkich szczebli, aby każdy z nich mógł czuć indywidualny wkład w jej realizację. (fragment tekstu)

This paper discusses performance measures in basic perspectives of the Balanced Scorecartl (financial, customer, internal proccess and learning and growth) and in specific perspectives of the Balanced Scorecard (competitor, cooperative, concern, organizational, communication, implementation, internet, supplier, innovation, institutional and public). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Dzida Т., Juszczak R., Zrównoważona Karta Wyników w banku komercyjnym, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2002, nr 9.
  2. Friedag H.R., Schmidt W., My Balanced Scorecard, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2003.
  3. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategią па działanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 200la.
  4. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna Karta Wyników. Praktyka, CIM, Warszawa 2001 b.
  5. Marciniak S., Krwawicz M., Zrównoważona karta wyników jako narządzie controllingu strategicznego. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2000. nr 7.
  6. Putting Strategy First in Performance Management City of Charlotte, ICMA Best Practicers, 28 kwietnia 2001 r., ICMA (the International City/County Management Association).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0704
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu