BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukasiewicz Katarzyna (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Perspectives of Agritourism Development in Poland, Belarus and Ukraine
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 4, s. 210-217, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Agroturystyka, Analiza SWOT
Agrotourism, SWOT analysis
Note
streszcz., summ.
Country
Białoruś, Polska
Belarus, Poland
Abstract
Agritourism is a form of leisure, which is increasingly popular. The aim of the article is to present perspectives on the development of agritourism in three countries: Poland, Belarus and Ukraine. The analysis was based on statistical data and the author's own observations. The article also includes a SWOT analysis. The analysis, own observations and observations indicate that in all three countries agritourism has a chance for development. The analysed countries differ in their tourist potential, infrastructure, landscape values, monuments, but one thing they do - tourists want to visit them. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balińska, A. (25016). Znaczenie turystyki w rozwoju gmin wiejskich na przykładzie obszarów peryferyjnych wschodniego pogranicza Polski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 2. Belova, M.A., Komova, O.C. (2011). Praktika formirowania agroturistskogo produkta, Eko i agro-turizm: perspektivy razwitia na lokalnych teritoriach. Materialy III Mezhdunarodnoj nauczno-prakticzeskoj konfederatsji, RIO Bargy, 13-16.
 3. Czerwińska-Jaśkiewicz, M. (2013). Marketing w agroturystyce, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 4. Czerwiński, J. (2015). Podstawy turystyki, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 5. Drzewiecki, M. (1995). Agroturystyka, Instytut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz.
 6. Klicunova, V. (2014). Selskij turizm Bełarusi: ustoki i perspektivy, Bełarus w mirie.
 7. Lytvyn, I.V., Nek, M.O. (2013). Problemi ta perspektivy razvitky siskogo zelenogo turismu v regioni. Regionalna Ekonomika, 2(68), 81-88.
 8. Maryna, O.-M.V. (2015). Silskij turyzm jak skladova strategi ekonomicznoj polityki region. Naukowij Bicnik Uzhgorowskogo Universitetu, Seria Ekonomika, 45(3), 119-122.
 9. Mikuta, B., Żelazna, K. (2004). Organizacja ruchu turystycznego na wsi, Wydawnictwo A-B, Warszawa.
 10. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce (2016). Praca zbiorowa pod redakcją IERiGŻ, Warszawa.
 11. Roman, M., Niedziółka, A. (2017). Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Wyd. SGGW, Warszawa.
 12. Sikora, J. (2012). Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 13. Wiatrak, A.P. (1996). Wpływ agroturystyki na zagospodarowanie obszarów wiejskich. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, 34-46.
 14. www.greentour.com.ua
 15. www.karpaty.info.
 16. www.navkolosvitu.com.ua
 17. www.ruraltourism.com.ua
 18. Zaburanna, L. (2012). Turistichna pidpriemnicka dialalnost w agrarnej sferi: teoria, organizacja, Institut Agrarnej Ekonomiki, Kyiv.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.97
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu