BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Muszyński Michał (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Znaczenie informacji dotyczących instrumentów finansowych dla użytkowników sprawozdań finansowych
Value of Information About Financial Instruments for Users of Financial Statements
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (3), 2005, nr 1062, s. 339-347, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Instrumenty finansowe, Sprawozdanie finansowe, Informacyjna funkcja sprawozdań finansowych
Financial instruments, Financial statements, Information function of financial statements
Note
summ.
Abstract
W artykule dokonano przeglądu zasad sprawozdawczości finansowej związanych z tymi instrumentami w świetle ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Wyodrębniono także i przeanalizowano czynniki, które mają wpływ na jakość informacji dotyczących instrumentów finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych. (fragment tekstu)

The article shows the rules of financial reporting connected with the financial instruments in the context of the new accounting law and International Accounting Standards. Three key factors connected with financial instruments have been identified, which influence financial statements. These factors are: rules of disclosure of financial instruments in financial statements, valuation of these instruments and supervision of correctness of financial statements made by an auditor. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Helin A., Sztuczyńska H., Wasilewska J., Rachunkowość instrumentów finansowych. BDO. Gdańsk 2003.
  2. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Międzynarodowe Wskazówki dotyczące Praktyki Rewizji Finansowej 2001. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Warszawa 2002.
  3. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001, International Accounting Standards Board, London 2001.
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, DzU 2001 nr 149, poz. 1674.
  5. Turyna J., Standardy Rachunkowości, MSR - US GAAP - polskie ustawodawstwo, Difin. Warszawa 2003.
  6. Gierusz J. (red.). Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. ODDK. Gdańsk 2002.
  7. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. DzU nr 121, poz. 591 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0704
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu