BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalak Robert (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Wartość zapasów produktów gotowych według znowelizowanej ustawy o rachunkowości a wskaźniki finansowe
Stock Value of Products in the Accountacy Act and Financial Ratios
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (3), 2005, nr 1062, s. 348-355, rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Zapasy, Ustawa o rachunkowości, Wskaźniki finansowe
Inventories, Accounting Act, Financial indicators
Note
summ.
Abstract
Zmiany wprowadzone w ustawie o rachunkowości w zakresie ustalania kosztów wytworzenia produktu nie tylko przybliżyły rozwiązania polskie do rozwiązań europejskich, zawartych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR 2), ale również urealniły wartość zapasów i wyniku finansowego zawartych w sprawozdaniu finansowym. Jednocześnie pozwoliły na wprowadzenie nowej jakości w tworzenie wskaźników finansowych na potrzeby wewnętrzne jednostki gospodarczej, uwzględniającej zmienność kosztów i poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych. (fragment tekstu)

Changes in the Accountancy Act related to calculating the cost of producing a product affect stock level and financial results. It means that financial ratios are based on these economic categories can show different value in relation to previous periods. Changes have caused also new possibilities for creating new ratios that could be used by analysts. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Drury C., Rachunek kosztów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
  2. Kowalak R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ODDK, Gdańsk 2003.
  3. Lucey T., Management Accounting, DP Publications Ltd, Londyn 1992.
  4. Sieipińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0704
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu