BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pomichowski Piotr (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Comparison of Poland's Agrarian Structure with other EU Countries Using Cluster Analysis
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 4, s. 263-270, rys., bibliogr. 11 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Struktura agrarna, Gospodarstwa rolne, Analiza skupień
Agrarian structure, Arable farm, Cluster analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
The analysis of agrarian structure of agricultural holdings in Poland was carried out in comparison with other EU countries. The study was conducted on the 2005 and 2013 data derived from Eurostat databases by means of cluster analysis. The results of the analysis confirmed the hypothesis of improvement of the agrarian structure of agricultural holdings in Poland vis-a-vis other EU countries. An increase in the average farm size was observed with a decrease in the number of entities. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babiak, J. (2010). Zmiany w strukturze rolnictwa krajów Unii Europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, 4, 87-97.
 2. Caliński, R.B., Harabasz, J. (1974). A dendrite method for cluster analysis. Communications in Statistics, 3, 1-27.
 3. Falkowski, J. (2010). Zmiany liczby gospodarstw rolnych w Polsce w okresie transformacji. Gospodarka Narodowa, 1-2, 89-108.
 4. Gardner, B.L. (1990). The Economics of Agricultural Policy, McGraww-Hill Publishing Company, New York.
 5. Gołaś, Z., Kozera, M. (2002). Strukturalne uwarunkowania wydajności pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4, 25-44.
 6. Gutkowska, K. (2002). Funkcjonowanie wiejskich gospodarstw domowych w procesie zmian społecznych na wsi i przewianie przez nie strategie radzenia sobie. In: Samoorganizacja w społecznościach wiejskich- przejawy - struktury - zróżnicowanie, Wieruszewska M. (ed.), IRWiR PAN, Warszawa, 13-23.
 7. Jackson-Smith, D. (1999). Understanding the micro dynamics of farm structural change: Exit, entry, and restructuring among Winsconsin family farmers in the 1980s. Rural, 64, 66-91.
 8. Kalemba, S. (2014). Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze finansowe i prawne - uzupełnienie do uzasadnienia projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego złożonego do Marszałka Sejmu w dniu 01.07.2014 r., Warszawa, November 6th.
 9. Parlińska, M., Pomichowski, P. (2016). Evaluation of human capital in selected EU countries using cluster analysis. Scientific Journal WUoLS-SGGWProblems of World ,16(4), 253-259.
 10. Prus, P. (2008). Współczesne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Katedra Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie, Uniwersytet Teologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz.
 11. Rembisz, W. (2006). Endogenne i egzogenne warunki wzrostu dochodów producentów rolnych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2, 14-30.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.102
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu