BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rytko Anna (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
The Economic Development in the Context of the Development of Foreign Trade in Poland - a Comparison to some EU Countries
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 4, s. 271-279, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Rozwój gospodarczy, Dywersyfikacja eksportu, Konkurencyjność eksportu, Przewaga komparatywna
Economic development, Export diversification, Export competitiveness, Comparative advantage
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
The themes of the impact of foreign trade on economic growth has been repeatedly assumed by investigators and were most often related to various aspects: the openness of the economies, economic prosperity, competitiveness and diversification of export. The objective of the research was the evaluation of changes in economic development and the development of foreign trade in Poland comparing them with the EU and some EU countries. Particular attention was given to the issue of diversification and competitiveness of exports by putting the hypothesis that the greater product diversification of Polish export, the greater its competitiveness, which leads to economic growth. The work uses the following test methods: descriptive methods, statistical methods, the indexing methods of which Indicator of the Absolute Deviations and Revealed Comparative Advantages were calculated. Export diversification can lead to speeding up the pace of economic growth. By analyzing in detail the situations in Poland can conclude that it is advisable to diversify of the export structure. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Al-Marhubi, F. (2000). Export Diversification and Growth: an Empirical Investigation, Applied Economics Letters, 7(9), 559-562.
 2. Guitierrez de Pineres, S.A., Ferrantino M.J. (2000). Export Dynamics and Economic Growth in Latin America, Burlington, Vermont: Ashgate Publishing Ltd.
 3. Amurgo-Pacheco, A., Pierola, M.D. (2008). Patterns of Export Diversification in Developing Countries: Intensive and Extensive Margins, World Bank Policy Research Working Paper, No 4473.
 4. Białowąs, T. (2012). Zróżnicowanie konkurencyjności a pozycja eksportowa krajów członkowskich Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym w latach 1995-2010. In: P. Misztal, W. Rakowski (eds.) Przyszłość integracji europejskiej. Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, Wyd. CeDeWu, Warszawa.
 5. Cadot, O., Carrere, C., Strauss-Kahn, V. (2013). Trade diversification, income and growth: what do we know? Journal of Economic Surveys, 27(4), 790-812
 6. Misztal, P. (2011). Dywersyfikacja i koncentracja eksportu a wzrost gospodarczy w Polsce w okresie 1995-2009. Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania, 15, 51-68
 7. Parteka, A. (2015). Dywersyfikacja handlu zagranicznego a rozwój gospodarczy, WN PWN, Warszawa.
 8. Parteka, A., Tamberi, M. (2013). What determines export diversification in the development process? Empirical Assessment. The World Economy, 36(6), 807-826.
 9. Rymarczyk, J. (2007). Współczesne tendencje w handlu zagranicznym. Wyd. Arboretum, Wrocław.
 10. Rynarzewski, T. (2013). Refleksje o dylematach wpływu handlu zagranicznego na rozwój gospodarczy krajów słabo zaawansowanych ekonomicznie. Studia Oeconomica Posnaniensia, 1(1), 69-90.
 11. Sledziewska, K. (2015). Ocena zmiany konkurencyjności eksportu państw UE po kryzysie 2008/2009. Materiały i Studia nr 316, Instytut Ekonomiczny, NBP, Warszawa.
 12. Szymanik, E. (2017). Konkurencyjność polskiego eksportu artykułów przemysłowych do krajów Grupy Wyszehradzkiej a spójność ekonomiczna ugrupowania. ZN UE w Krakowie, 2(962), 21-41.
 13. Tyson, L. (1992). Who's bashing whom: trade conflict in high technology industries, Institute for International Economics, Washington D.C.
 14. UNDP United Nations Development Programme. (2001). Towards Human Resilience: Sustaining MDG Progress in an Age of Economic Uncertainty, Geneva.
 15. United Nations Conference on Trade and Development, Handbook of statistics (2012). Accessed 20 November 2017 from: www.unctad.org.
 16. www.worldbank.org.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.103
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu