BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smoluk-Sikorska Joanna (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Title
Distribution of Organic Food in Poland
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2017, t. 17(32), z. 4, s. 292-301, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Żywność ekologiczna, Dystrybucja, Handel detaliczny, Ceny
Organic food, Distribution, Retail trade, Prices
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Distribution of organic food in Poland has a number of weaknesses resulting from low and irregular supply as well as dispersion of producers and intermediaries. The paper presents the outcomes of research carried out in 2012 in three types of retail outlets offering organic food, i.e. specialist shops, groceries and retail networks. The investigation was conducted in the form of indepth interviews using a standardised questionnaire. As the research shows, only in specialist stores does the product range satisfy consumer needs, whereas in the other outlets it is limited generally to processed products. Wholesalers, organic farms and brokers are the main providers of the surveyed retail outlets; nevertheless, specialist shops use the services of more providers than the other types of outlets. Low supply of organic food results in high retail prices. Specialist shops and groceries apply margins up to 40% on average, while retail networks have margins up to 20%. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agricultural and Food Quality Inspection (2017). Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015-2016. GIJHARS, Warszawa.
 2. Atanasoaie, G. (2011). Distribution on the organic foods markets. Journal of Horticulture Forestry and Biotechnology, 15(3), 19-25.
 3. Chmielak, A. (2000). Trwały i zrównoważony rozwój a zmiany instytucjonalne. Ekonomia i Środowisko, 1,7-23.
 4. Czubała, A. (2001). Dystrybucja produktów. PWE, Warszawa.
 5. Dolezalova, H., Picha, K., Navratil, J. (2009). Analysis of the organic food marketing - chain store companies (South Bohemia). Agric. Econ. - Czech, 55(9), 446-458.
 6. Jones, P., Clarke-Hill, C., Shears, P., Hillier, D. (2001). Case Study. Retailing Organic Foods. British Food Journal, 103(5), 359-365.
 7. Łuczka-Bakuła, W, Smoluk-Sikorska, J. (2011). Quality as a criterion for purchasing decisions of the organic food consumers. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 216, 214-222.
 8. Łuczka-Bakuła, W. (2007). Rynek żywności ekologicznej. Wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju. PWE, Warszawa.
 9. Łuczka-Bakuła, W., Smoluk-Sikorska, J. (2010). Poziom cen produktów ekologicznych w handlu detalicznym. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług, 20, 39-48.
 10. Meredith, S., Willer, H. (2016). Organic in Europe. Prospects and Developments 2016. Brussels: IFOAM, FiBL.
 11. Pilarczyk, B. (1999). Promocja i reklama. In: H. Mruk, B. Pilarczyk, B. Sojkin, H. Szulce (eds.) Postawy marketingu. Wyd. AE w Poznaniu.
 12. Pilarczyk, B., Nestorowicz, R. (2010). Marketing ekologicznych produktów żywnościowych. Wolters Kluwer, Warszawa
 13. Richter, T., Hempfling, G. (2003). Supermarktketten und ihre Stellung im Bio-Markt, FIBL-Arbeitspapier 2003. Accessed 16 January 2015 from: http://orgprints.org/2632/01/richter-2003-FiBL-Supermarkstudie- Biofach.pdf.
 14. Rogoda, B. (2003). Decyzje cenowe przedsiębiorstw: pomocnicze materiały dydaktyczne. Wyd. UE w Krakowie.
 15. Santucci, F.M., Marino, D., Schifani, G., Zanoli, R. (1999). The marketing of organic food in Italy. Medit, 4, 8-14.
 16. Szczepankiewicz, W. (2004). Organizacja źródeł zaopatrzenia i rola handlu detalicznego w kanałach rynku. In: J. Szumilak (ed.) Handel detaliczny. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 17. Szulce, H. (1998). Struktury i strategie w handlu. PWE Warszawa.
 18. Wier, M., Calverly, C. (2002). Market potential for organic foods in Europe. British Food Journal, 104(1), 45-62.
 19. Willer, H., Lernoud, J. (eds.) (2017). The world of organic agriculture. Statistics and emerging trends 2017. Frick: FiBL.
 20. Żakowska-Biemans, S., Gutkowska, K. (2003). Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Wyd. SGGW, Warszawa.
 21. Zdrojewska, I. (2017). Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce 2015-2016. IJHARS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.105
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu