BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górecka Dorota (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Title
Using Sipres - a Fusion of the Revised Simos' Procedure and Zapros - in the Road Route Selection Process
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 5(83), s. 97-112, tab., bibliogr. s. 111-112
Keyword
Sieć drogowa, Komputerowe wspomaganie decyzji, Wielokryterialne podejmowanie decyzji
Road network, Computer aided decision making, Multiple-criteria decision making
Note
summ.
Abstract
Road route decisions very frequently cause discussions and disagreement since they involve the number of stakeholders with competing interests. Before the construction of the road can start, the route for this road has to be determined, taking into account various facets, e.g. financial, technological, social and environmental ones. Such a situation can be described in the following way: the best possible choice must be made out of a finite set of alternatives (potential road routes) evaluated against a set of criteria. For this purpose different multi-criteria decision aiding methods can be used, e.g. a novel tool called SIPRES. Its algorithm combines the key elements of the revised Simos' procedure and the ZAPROS method. The method is transparent and easy to implement. On the one hand, it allows decision-makers to define their preferences simply and provides a straightforward but effective method for analysing the trade-offs between the alternatives using selected reference alternatives only (the ZAPROS-like approach). On the other hand, the revised Simos' procedure applied in the method allows determining the cardinal scores for the alternatives. The purpose of this paper is to illustrate how the road route can be selected with the help of the SIPRES method, and to show thereby that this technique may be useful for solving such complex problems and may improve a decision-making process in certain situations. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biruk S., Jaworski K. M., Tokarski Z., 2007, Podstawy organizacji robót drogowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 217- 218.
 2. Budzyński M., Kaszubowski D., 2014, Metoda AHP/ANP jako narzędzie wyboru wariantów inwestycji drogowej z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa ruchu drogowego, "Logistyka", 6, 2405-2413.
 3. Effat H. A., Hassan O. A., 2013, Designing and Evaluation of Three Alternatives Highway Routes Using the Analytical Hierarchy Process and the Least-Cost Path Analysis, Application in Sinai Peninsub, Egypt, "The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences", 16, 141- 151.
 4. Figueira J., Roy B., 2002, Determinig the Weights of Criteria in the ELECTRE Type Method with a Revised Simos' Procedure, "European Journal of Operational Research", 139, 317-326.
 5. Górecka D., 2015, Evaluating the Negotiation Template with SIPRES - A Fusion of the Revised Simos' Procedure and the ZAPROS Method, "Multiple Criteria Decision Making", Vol. 10, 48-64.
 6. Górecka D., 2013, Multi-Criteria Decision Aiding in Project Management - Outranking Approach and VerbalDecision Analysis, [in:] Project Planning in Modern Organization, M. Nowak (red.), "Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 137, 11-38.
 7. Górecka D., Roszkowska E., Wachowicz T., 2014, MARS - A Hybrid of ZAPROS and MACBETH for Verbal Evaluation of the Negotiation Template, [in:] Proceedings of the Joint International Conference of the INFORMS GDN Section and the EURO Working Group on DSS, P. Zarate, G. Camilleri, D. Kamissoko, F. Amblard (red.), Toulouse University, Toulouse, 24-31.
 8. Górecka D., Roszkowska E., Wachowicz T., 2016, The MARS Approach in the Verbal and Holistic Evaluation of the Negotiation Template, "Group Decision and Negotiation", Vol. 25, Issue 6, 1097-1136, DOI 10.1007/s10726-016-9475-9.
 9. Jastrzębski P., Kaliszewski I., 2011, Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji: ujęcie wielokryterialne, na przykładzie wyboru przebiegu drogi ekspresowej Via Baltica, "Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania ', 1, 63- 70.
 10. Larichev O.I., Moshkovich H. M., 1995, ZAPROS-LM - A Method and System for Ordering Multi-Attribute Alternatives, "European Journal of Operational Research", 82, 503-521.
 11. Markovic L., Cvetkovic M., Milić Markovic L., 2013, Multi-Criteria Decision-Making when Choosing Variant Solution of Highway Route at the Level of Preliminary Design, "Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering", Vol. 11, No. 1, 71 - 87, DOI: 10.2298/FUACE1301071M.
 12. Określenie przebiegu projektowanej wschodniej obwodnicy Warszawy. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. Tom VI. Raport o oddziaływaniu na środowisko, 2015, Jacobs Polska Sp. z o.o. na zlecenie GDDKiA, Warszawa, http://www.siskom.waw.pl/materialy/ s17wow/R0S_2015/R0S_tekst.pdf (accessed: 07.11.2016).
 13. Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych, 2008,(red.) J. Bohatkiewicz, GDDKiA, Kraków.
 14. Raport o oddziaływaniu na środowisko. Droga ekspresowa S19 na odcinku od granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego do Sokołowa Małopolskiego (Część ogólna - Tom 1), ARCADIS Sp. z o.o. na zlecenie GDDKiA, http://bip.rudnik.pl/pdf/obw/2013/drogas19/ Tom_1_Czesc_ogolna.pdf (access: 07.11.2016).
 15. Rogers M., Bruen M., 2000, Using ELECTRE III to Choose Route for Dublin Port Motorway, "Journal of Transportation Engineering", Vol. 126, Issue 4, 313-323.
 16. Wybór wariantu najkorzystniejszego pod względem środowiskowym, GDDKiA, http://gddkia.pomagier.info/SIWZ_koncepcja_lebork_obwodnica/Za%C5%82 %C4%85cznik%20nr%203%20-%20R00%C5%9A/Aneks %20V/T0M%20II. %20Analiza%20Wielokryterialna%20kryterium%20%C5%9Brodowiskowe/Anal iza%20wielokryterialna%20met%20AHP%20- %20S6%20Trasa%20Kaszubska% 20(wersj.pdf (accessed: 07.11.2016).
 17. Saaty T. L., 2006, Fundamentals of Decision-Making and Priority Theory with the Analytic Hierarchy Process. Vol. VI of the AHP Series, RWS Publications, Pittsburgh.
 18. Saaty T. L., Vargas L. G., 1991, The Logic of Priorities. Applications of the Analytic Hierarchy Process in Business, Energy, Health & Transportation. Vol.. III of the AHP Series, RWS Publications, Pittsburgh.
 19. Strategia rozwoju I Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego. Część I: korytarz drogowy -dokument końcowy 2011, [http://viabaltica.scottwilson.com.pl, access: 07.11.2016].
 20. Sunusi A., Agrawal V.C., Lal D., Suleiman S. 2015 Selection of Road Alignment Location in Kano-Nigeria Using GIS and Analytical Hierarchy Process (AHP) Model, "International Journal of Scientific Engineering and Technology Research", Vol. 04, No. 43, 9449-9455.
 21. Szafranko E., 2014, Metody analizy wariantów inwestycji drogowych, "Drogownictwo", 1, 18-25.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.05.83.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu