BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dyba Wojciech (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Klastry meblarskie w Swarzędzu i Kępnie - ścieżki rozwoju i przepływy wiedzy
Furniture clusters in Swarzędz and Kępno in Western Poland - development paths and knowledge flows
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017, nr 40, s. 53-73, wykr., bibliogr. 33 poz.
Keyword
Meble, Przemysł meblarski, Klastry, Przepływ wiedzy
Furniture, Furniture industry, Business cluster, Knowledge flows
Note
streszcz., summ.
Country
Swarzędz, Kępno
Kępno
Abstract
W artykule przedstawione zostały dwa wielkopolskie klastry meblarskie: w Swarzędzu oraz Kępnie i jego okolicach. Zaprezentowano przegląd źródeł wtórnych i danych statystycznych na temat meblarstwa na tych obszarach w ujęciu historycznym, pokazujący ich ścieżkę rozwoju. Omówiono wyniki badań ankietowych nad przepływami wiedzy w Swarzędzkim Klastrze Producentów Mebli (będącym organizacją klastrową) oraz "Kępińskim zagłębiu meblowym" - klastrze o dotychczas niesformalizowanym statusie. W okresie poprzedzającym badanie w klastrze swarzędzkim dużą rolę w przepływach wiedzy odgrywały kontakty osobiste oraz współpraca z jednostkami naukowymi, w klastrze kępińskim korzystano raczej z wewnętrznych zasobów firm oraz ogólnodostępnych źródeł wiedzy (w szczególności internetowych).(abstrakt oryginalny)

In the paper two furniture clusters: in Swarzędz and Kępno poviat located in Wielkopolska region in Western Poland are presented. At the beginning, systematic literature review followed by secondary and statistical data analysis is given. It allows to show the development paths of furniture industries in these areas. History of furniture industry in Swarzędz dates back to the end of XIX century and some existing companies were set up in the 50. and 60. of the XX century. Kępno Cluster is younger and still in the growing phase: first furniture firms were set up there after systemic changes in Poland in 1989. Subsequently, results of a study concerning knowledge flows in the selected clusters are given. The analysis was conducted among firms in Swarzędz Cluster of Furniture Producers (cluster organisation) and "Kępno Furniture District" (concentration of furniture firms without formalised character). The research allowed to state that in the first case, after formalization of cooperation, an important method of knowledge dissemination within the cluster was played by personal contacts and cooperation with research institutions. In the second case internal knowledge sources (firm employees) as well as openly available resources (especially available on the internet) are used more often. This leads inter alia to the conclusion that the more mature cluster is, the more personal contacts and relations between firms play an important role in creating and disseminating new knowledge.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Audretsch D.B., Feldman M.P. 1996. Innovative Clusters and the Industry Life-cycle. Review of Industrial Organisations, 11: 253-273.
 2. Bathelt H., Malmberg A., Maskell P. 2004. Clusters and Knowledge: Local Buzz, Global Pipelines, and the Process of Knowledge Creation. Progress in Human Geography, 28: 31-56.
 3. Bergman E.M. 2008. Cluster life-cycles: an emerging synthesis. [W:] C. Karlsson (red.), Handbook of research on cluster theory. Edward Elgar, Cheltenham, s. 114-132.
 4. Boschma, Franken 2006. Why is economic geography not an evolutionary science? Towards an evolutionary economic geography. Journal of Economic Geography, 6, 3: 273-302.
 5. Cruz S.C.S., Teixeira A.A.C. 2010. The Evolution of the Cluster Literature: Shedding Light on the Regional Studies - Regional Science Debate. Regional Studies, 44, 9: 1263-1288.
 6. Dahl M.S., Petersen C.R. 2004. Knowledge Flows through Informal Contacts in Industrial Clusters: Myths or Realities? DRUID Working Paper, 03-01.
 7. Dąbrowski K. 2015. Kępińskie wystawy przemysłu meblarskiego. Przegląd Wielkopolski, 110(4): 50-51.
 8. Dyba W. 2015. Przemysł i handel wielkopowierzchniowy. [W:] M. Lasocki (red.), W poszukiwaniu miasta idealnego. Miejsce pracy w przestrzeni wielofunkcyjnej. Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 43-51.
 9. Dyba W. 2016a. Rola przepływów wiedzy w rozwoju państw, regionów i przedsiębiorstw. [W:] W. Dyba, Przepływy wiedzy w organizacjach klastrowych w Polsce Zachodniej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 19-63.
 10. Dyba W. 2016b. Knowledge flows in bottom-up and top-down cluster initiatives. Regional Studies, Regional Science, 3, 1: 287-295.
 11. Dyba W. 2016c. Przepływy wiedzy w wybranych organizacjach klastrowych w Polsce Zachodniej - studia przypadku. [W:] W. Dyba (red.), Przepływy wiedzy w organizacjach klastrowych w Polsce Zachodniej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 152-186.
 12. Dyba W. 2017. Klastry meblarskie na tle struktury przestrzennej przemysłu meblarskiego w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(1): 38-51.
 13. Dyba W., Stryjakiewicz T. 2014. Inicjatywy klastrowe jako szansa rozwoju przemysłu meblarskiego w Polsce w warunkach kryzysu - przykład Swarzędzkiego Klastra Producentów Mebli. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27: 181-196.
 14. Gorynia M., Jankowska B. 2008. Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Wyd. Diffin, Warszawa.
 15. Immarino S., McCann P. 2006. The Structure and Evolution of Industrial Clusters: Transactions, Technology and Knowledge Spillovers. Research Policy, 35: 1018-1036.
 16. Jaciow W. 2002. Źródła wiedzy menadżerów o otoczeniu rynkowym przedsiębiorstwa. [W:] A. Stabryła (red.), Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie informacyjnym. Wyd. EJB, Kraków.
 17. Jankowski W. 2015. Powiat kępiński - zagłębie przemysłu meblowego w Polsce. Przegląd Wielkopolski, 110(4): 48-49.
 18. Jemielniak D., Koźmiński A. 2008. Zarządzanie wiedzą - podręcznik akademicki. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 19. Kurzawa J., Nawrocki S. 1978. Dzieje Kępna. Wyd. PWN, Warszawa.
 20. Latusek D. 2008. Pozyskiwanie wiedzy z otoczenia. Wywiad gospodarczy. Relacje z partnerami oparte na wiedzy. [W:] D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 243-272.
 21. Martin R., Sunley P. 2011. Conceptualising Cluster Evolution: Beyond the Life-Cycle Model? Papers in Evolutionary Economic Geography. Utrecht University.
 22. Maskell P., Malmberg A. 2007. Myopia, Knowledge Development and Cluster Evolution. Journal of Economic Geography, 7: 603-618.
 23. Nawrocki S. 1988. Dzieje Swarzędza. Swarzędz: Społeczny Komitet Obchodów 350-lecia miasta Swarzędza.
 24. Porter M.E. 1998. Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review, 76(6): 77-90.
 25. Probst G., Raub S., Romhardt K. 1999. Managing Knowledge: Building Blocks for Success. Wiley.
 26. Rocznik statystyczny przemysłu GUS. 1985.
 27. Rocznik statystyczny przemysłu GUS. 1990.
 28. Rocznik statystyczny przemysłu GUS. 1995.
 29. Stolarstwo i przemysł meblarski 2010. Tekst: T. Stryjakiewicz, K. Szkudlarek, J. Górny. [W:] T. Kaczmarek (red.), Ilustrowany atlas aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 108-109.
 30. Stough R.R. 2015. Cluster Life-Cycles, Entrepreneurship and Regional Economic Development with a Case Study of the Korean Shipbuilding Cluster. [W:] P. Nijkamp, A. Rose, K. Kourtit (red.), Regional Science Matters. Studies devoted to Walter Isard. Springer International Publishings, Switzerland, s. 223-254.
 31. Stryjakiewicz T. 1999. Dialektyka "globalność-lokalność". Konflikty między strategiami globalnymi i lokalnymi (na przykładzie przemysłu meblarskiego). [W:] T. Stryjakiewicz (red.), Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. Wyd. Naukowe UAM, Poznań, s. 153-158.
 32. Swann P. 1998. Towards a Model of Clustering in High-Technology Industries. [W:] P. Swann, M. Prevezer, D. Stout (red.), Clustering in High-Technology Industries. Oxford University Press, Oxford, s. 52-76.
 33. Swann G.M.P. 2009. How firms achieve innovation: clusters and networks. [W:] G.M.P. Swann (red.), The economics of innovation. Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, s. 147-172.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu