BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Męczyński Michał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Wynagrodzenia klasy kreatywnej w regionach metropolitalnych Birmingham, Lipska i Poznania - analiza porównawcza
The creative class wages in metropolitan regions of Birmingham, Leipzig and Poznań. The comparative analysis
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017, nr 40, s. 75-89, tab., wykr., bibliogr. 38 poz.
Keyword
Wynagrodzenia, Metropolizacja, Kreatywność, Analiza porównawcza
Remuneration, Metropolisation, Creativity, Comparative analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego regionów metropolitalnych w Unii Europejskiej w istotny sposób wiąże się z wysokością wynagrodzeń uzyskiwanych przez ich mieszkańców. Według Floridy (2002) mieszkańcami, którzy odgrywają szczególną rolę w rozwoju tych regionów są przedstawiciele tzw. klasy kreatywnej. Są to osoby twórcze i o wysokich kwalifikacjach, które tworzą innowacyjne produkty o wysokiej wartości dodanej. Jak zauważa autor koncepcji klasy kreatywnej, osoby te generują blisko połowę budżetu wynagrodzeń w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zróżnicowanego poziomu wynagrodzeń klasy kreatywnej w Unii Europejskiej na przykładzie regionów metropolitalnych Birmingham, Lipska i Poznania. Regionów, które charakteryzują się zróżnicowanym poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego i okresem funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)

The level of socio-economic development of metropolitan regions within EU is substantially associated with the income generated by theirs citizens. According to Richard Florida (2002) the representatives of so-called creative class play a very special role in the development of these regions. They are highly qualified creative people who create innovative products of high added value. The author of the creative class concept shows that these people generate almost half of the budget of salaries in the U.S.A. The aim of this article is to present the level of differentiation of salaries within the creative class in the European Union, on the example of metropolitan regions of Birmingham, Leipzig and Poznań. These regions are characterized by different levels of socio-economic development and period of time as a member of the EU.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Annual Survey of Hours and Earnings (ASHE) 2017. Average Earnings, Birmingham City Council.
 2. Bailey D., Bentley G., de Ruyter A., Hall S., MacNeill S. 2013. Plant Closures in Automotive Cities: Impact and Policy Responses in the Case of MG Rover in Birmingham, in M Hessler, ed., Automotive Cities. Franz Springer Verlag, Stuttgart.
 3. Bathelt H. 2002. The re-emergence of a media industry cluster in Leipzig. European Planning Studies, 10, 5: 583-611. Brown J., Nadler R., Męczyński M. 2010. Working on the edge? Creative jobs in Birmingham, Leipzig and Poznan. [W:] S. Musterd, A. Murie (red.), Making competitive cities. Wiley-Blackwell, s. 208-231.
 4. Department for Culture, Media and Sport (DCMS) 1998. Creative Industries Mapping Document, London.
 5. Dziennik Gazeta Prawna 2013. Mapa wynagrodzeń w Polsce: w których miastach zarabia się najlepiej? (http://forsal.pl/galerie/673709,duze-zdjecie,1,mapa-wynagrodzen-w-polsce-w-ktorych-miastach-zarabia-sie-najlepiej.html; dostęp: 15.10.2017).
 6. Eurostat 2016. Glossary: Labour cost (http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsxplained/).
 7. Florida R. 2002. The rise of the creative class and how it's transforming work, leisure, community and everyday life. Basic Books, New York.
 8. Florida R. 2005. The Flight of the Creative Class: The new global competition for talent. HarperCollins, New York.
 9. Galloway S., Dunlop S. 2007. A critique of definitions of the cultural and creative industries in public policy. International Journal of Cultural Policy, 13, 1: 17-31.
 10. Geske Dijkstra A. 2003. Kobiety w Europie Środkowej i Wschodniej: rynek pracy w okresie transformacji. [W:] A. Geske Dijkstra, J. Plantega (red.), Ekonomia i płeć. Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 117-134.
 11. Gill R. 2002. Cool creative and egalitarian? Exploring gender in project-based new media work in Europe. Information, Communication and Society, 5: 70-89.
 12. Gill R., Pratt A.C. 2008. Precarity, immaterial labour and the cultural industries. Annual Review. Theory Culture and Society, 25.
 13. Gneezy U., Niederle M., Rustichini A. 2003. Performance in Competitive Environments: Gender Differences. Quarterly Journal of Economics, 118, 3: 1049-1074.
 14. Hajec M. 2016. Wynagrodzenia w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej. Sedlak&Sedlak (https://wynagrodzenia.pl/artykul/wynagrodzenia-w-polsce-na-tle-innych-krajow-unii-europejskiej; dostęp: 20.10.2017).
 15. Huws U. 2006. The spark in the engine: Creative workers in a global economy. Work Organization, Labour@Globalisation, 1, 1: 1-5 index.php/Glossary:Average_labour_cost_per_hour.
 16. Lange B., Burdack J., Herfert G., Thalmann R., Manz K. 2007. Creative Leipzig? Pathways to creative and knowledge-based regions. Report 2.6 Amsterdam institute for Metropolitan and International Development Studies (AMIDSt), Amsterdam.
 17. Larson P. D., Morris M. 2014. Sex and salary: Does size matter? (A survey of supply chain managers). Supply Chain Management: an International Journal, 19, 4: 385-394.
 18. McRobbie A. 1998. British Fashion Design: Rag Trade or Image Industry?.
 19. Milewski R., Kwiatkowski E. (red.) 2008. Podstawy ekonomii. PWN, Warszawa.
 20. Musterd S., Bontje M., Chapain C., Kovacs Z., Murie A. 2007.
 21. Accommodating creative knowledge. A literature review from a European perspective. ACRE Report1. AMIDSt, Amsterdam.
 22. Newel A., Reilly B. 2001. The Gender Pay Gap in the Transition from Communism: Some Empirical Evidence. Economic Systems, 25,4: 287-304.
 23. Perrons D. 2003. The new economy and the work life balance. A case study of the new media sector in Brighton and Hove. Gender Work and Organisation, 10: 65-93.
 24. Polska Agencja Prasowa (PAP) 2017. Zarobki w polskich miastach. Najwięcej w Jastrzębiu-Zdroju, najmniej w Piotrkowie Trybunalskim (http://biznes.onet.pl/praca/zarobki-w-polskich-miastach-2016-2017/0wlvr9; dostęp: 13.08.2017).
 25. Porter L., Barber A. 2007. Planning the Cultural Quarter in Birmingham's Eastside. European Planning Studies, 15, 10.
 26. Ross A. 2002. No-collar: The Humane Workplace and its Hidden Costs. Basic Books, New York.
 27. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. 2004. Ekonomia. PWN, Warszawa.
 28. Schwab K., Samans R., Zahidi S., Bekhouche Y., Ugarte P.P., Ratcheva V., Hausmann R., Tyson L.D.A. 2015. The Global Gender Gap Report 2015. World Economic Forum.
 29. Stachowiak K. 2017. Gospodarka kreatywna i mechanizmy jej funkcjonowania. Perspektywa geograficzno-ekonomiczna Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 30. Statistische Ämter Des Bundes und Der Länder 2007.
 31. Stryjakiewicz T., Burdack J., Egedy T. 2010. Institutional Change and New Development Paths: Budapest, Leipzig, Poznan, Riga and Sofia. [W:] S. Musterd, A. Murie (red.), Making Competitive Cities. Wiley-Blackwell, Oxford, s. 93-112.
 32. Stryjakiewicz T., Męczyński M. 2010. Atrakcyjność poznańskiego obszaru metropolitalnego dla pracujących w sektorze kreatywnym. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 33. Stryjakiewicz T., Męczyński M., Stachowiak K. 2009. Poznań as a creative knowledge region. The views of high-skilled employees, managers and transnational migrants. ACRE report 8.8. AMIDSt, Amsterdam.
 34. Stryjakiewicz T., Stachowiak K. 2010. Uwarunkowania, poziom i dynamika rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 35. Szarfenberg R. 2011. Pożegnanie państwa opiekuńczego? Uniwersytet Warszawski, Instytut Polityki Społecznej. Maszynopis (http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/ws_pozegnanie.pdf).
 36. Thomson V. 2006. How Much of the Remaining Gender Pay Gap is the Result of Discrimination, and How Much is Due to Individual Choices? International Journal of Urban Labour and Leisure, 7, 2: 26.
 37. Throsby D. 2007. Preferred work patterns of creative artists. Journal of Economics and Finance, 31, 3: 395-402.
 38. Zawadzki K. 2016. Praca i wynagrodzenie w gospodarce kreatywnej. Uwarunkowania - specyfika - ewolucja. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu