BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fujarska Justyna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Analiza procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa spedycyjnego Cargo Service Sp. z o.o.
Analysis of Internationalization Process of Forwarding Company Cargo Service Sp. z o.o.
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2006, vol. 5, s. 13-26, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo spedycyjne, Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym
Enterprise internationalization, Forwarding firm, Company on the international market
Note
summ.
Company
Cargo Service Sp. z o.o.
Cargo Service Sp. z o.o.
Abstract
Celem mniejszego opracowania jest zbadanie zasadności tezy mówiącej, że przedsiębiorstwa mające większy i szerszy od innych przedsiębiorstw zasób wiedzy o rynkach zagranicznych mogą szybciej od innych jednostek powiększać swój udział w obcych rynkach. Po przeanalizowaniu procesu internacjonalizacji w istniejącym w rzeczywistości przedsiębiorstwie autorka postara się stwierdzić, czy dobra znajomość warunków panujących na zagranicznym rynku pozwala przedsiębiorstwu nie tylko zwiększać udział w jednym zagranicznym rynku, ale także zwiększać zasięg terytorialny internacjonalizacji o kolejne kraje. W celu potwierdzenia lub zaprzeczenia przedstawionej tezie analizie poddany zastanie proces internacjonalizacji w przedsiębiorstwie spedycyjnym w latach 2002-2005. Przedmiotem badania jest działalność spółki Cargo Service. W wyniku przeprowadzonej analizy wskazane zostaną bariery jakie jednostka napotyka w trakcie procesu internacjonalizacji, a także sposoby pokonywania tych barier oraz szanse, które może wykorzystywać by zwiększać zasięg swojej działalności międzynarodowej. (fragment tekstu)

Internationalization - it is development of international relations between relatively independent economies and national enterprises. It is quantitative process related to increase in international trade or capital flow. Purpose of this study is to show that process of internationalization of enterprises varies in every particular case. Chances and obstacles of international development are brought forward by using one of the models of internationalization development, that is model Uppsala (U-Model). In above mentioned model, following authors: J. Johanson, F. Wiedershein, J.E. Vahle who carried on researches at Uppsala University noticed relationship between development of knowledge of foreign markets and growing activity of the enterprises at these markets. In this study thesis presented in Uppsala model are examined and compared to the ways obstacles of internationalization are overcome by Polish company dealing with forwarding business on different foreign markets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. M. K. Nowakowskiego, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1997
 2. Daszkiewicz N., Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004
 3. Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004
 4. Foster R., Kaplan S., Twórcza destrukcja, Galaktyka, Łódź 2003
 5. Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, praca zbiorowa pod red. Z Dach i A. Polloka, PTE, Kraków 2005
 6. Gospodarka w obliczu globalizacji Przegląd wybranych zagadnień, praca zbiorowa pod red. K. Jędralskiej i L Żabińskiego, PTE, Katowice 2003
 7. Journal of International Business Studies, numer 8 Spring/Summer 1977 r., The Internationalization Process of the Firm - A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments, J. Johanson, J. E. Vahlne
 8. Kłosiński K. A., Masłowski A., Globalizacja sektora usług w Polsce, PWE, Warszawa 2005
 9. Kłosiński K.A., Międzynarodowy obrót usługowy, DIFIN, 2002
 10. Marketingowe procesy dostosowawcze przedsiębiorstw do funkcjonowania w warunkach integracji z Unią Europejską, praca zbiorowa pod red. K. Śliwińskiej, Agencja Reklamowa GLORIA s.c., Katowice 2000
 11. Nowak - Far A., Globalna konkurencja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Poznań 2000
 12. Organizacje przyszłości Szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, praca zbiorowa pod red. L. Zbiegień-Maciąg i W. Pawnika, Wydawnictwo Poldex, Kraków 2003
 13. Plawgo B., Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2004
 14. Polska w gospodarce światowej, praca zbiorowa pod red. B. Kisiel-Łowczyc, Zakład Poligrafii Fundacji Rozwoju UG, Sopot 1995
 15. Problemy współpracy międzynarodowej w warunkach globalizacji gospodarki, praca zbiorowa pod red. H. Treder, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000
 16. Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. F. Bławata, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004
 17. Przybylska K., Internacjonalizacja, materiały niepublikowane.
 18. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004
 19. Transport, praca zbiorowa pod red. W. Rydzykowskiego i K. Wojewódzkiej-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
 20. Wzrost gospodarczy w Polsce, praca zbiorowa pod red. J. Lipińskiego i W.M. Orłowkiego, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu