BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gabryś Maria (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Rozwój struktur organizacyjnych banków komercyjnych w Polsce
Development of Organisational Structures of Commercial Banks in Poland
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2006, vol. 5, s. 27-40, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Struktura organizacyjna, Banki komercyjne
Organisational structure, Commercial banks
Note
summ.
Abstract
Każda organizacja tworzy i zmienia swoją strukturę. Stanowi ona jeden z najważniejszych czynników warunkujących interakcje z innymi przedsiębiorstwami, rozwój i przetrwanie. Od jakości wytworzonej struktury, w fazie teoretycznych rozważań jak i rozwiązań praktycznych, zależy rzeczywista efektywność działalności przedsiębiorstwa. Specjaliści związani z bankowością komercyjną w Polsce, w której efekty umiejętnego wprowadzenia odpowiednich struktur organizacyjnych są najbardziej wymierne, potwierdzają oddziaływanie struktur na sytuację finansową banku, rozwijanie produktów czy poszerzanie rynków działania. Fakt dużej złożoności problematyki owych struktur oraz ich interdyscyplinarność sprawiają, że z perspektywy banków komercyjnych rozwój w tym kierunku nie jest jeszcze zbyt intensywny. Ostatecznym efektem zaniedbania, nawet przez poważne instytucje bankowe, aspektu struktury wewnętrznej jest powstanie nowej dyscypliny w teorii i praktyce gospodarczej, jaką stała się wiedza na temat tworzenia i kształtowania systemu wewnętrznej organizacji, udzielana przez duże podmioty doradcze, a nawet ich sieci. W niniejszej pracy podjęto próbę analizy zmian struktur organizacyjnych w bankach komercyjnych w Polsce. Zmianom tym przypisano zachowanie się wybranych wielkości i relacji finansowych, ustalonych dla badanych banków. Zamiarem była obserwacja tendencji w tym zakresie. Autorka ma bowiem świadomość, że na zmianę kondycji finansowej banków ma wpływ wiele innych czynników, niż zmiany struktur organizacyjnych, ale chodziło o ciekawość badawczą, czy zmianom struktur organizacyjnych towarzyszą przynajmniej odmienne wyniki finansowe. (fragment tekstu)

The term "Civilisation of the 20th and 21st century" used with regard to broadly understood organisational structures is inextricably liked with its own product, i.e. organisations. Given their character, even the smallest organisations are complex and their elements are interrelated. All market areas of business activity, especially including banks, undergo dynamic changes in their organisational structures. The purpose of this paper is to present changes in organisational structures of the selected group of commercial banks in Poland, including reasons for such transformations, as well as benefits and potential threats arising there from. The paper is composed of three chapters. The first chapter presents and describes typical organisational structures and their forms. The second chapter defines a qualitative method used to examine organisational structures, as well as the course and trends of transformation of organisational structure forms within the selected group of banks. The third chapter attempts to analyse and measure changes in the organisational structures of the said commercial banks in 2000-2005 focusing on the direction of changes, the scale of this phenomenon and accompanying processes. Describing the organisational structure of selected commercial banks, I wanted to highlight the on-going process of changes in such structures, both with regard to their functional, as well as hierarchical aspects, including all internal relations. This is an effect of an increasing role of such structures in the policy of various organisations, including banks and their capital groups. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 2. Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
 3. Kowalczyk A., Optymalizacja sieci placówek banków w Polsce, "Bank i Kredyt" 2004.
 4. Kudła J., Struktury organizacyjne banków komercyjnych, TWIG- GER, Warszawa 2001.
 5. Nalepka A., Struktura organizacyjna, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Kraków 2001.
 6. Olszak M., Outsourcing w działalności bankowej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 7. Praca zbiorowa pod redakcją Sajkiewicza A., Jakość zasobów pracy, Kultura, kompetencje, konkurencyjność, Poltex, Warszawa 2002.
 8. Sierpińska M., Przyczyny fuzji i przejęć przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, "Rynek Kapitałowy" 1999.
 9. Strategor, Zarządzanie firmą, Strategie, Struktury, Decyzje, Tożsamość, PWE, Warszawa 2001.
 10. Ustawa z dnia 18 września o podpisie elektronicznym, Dz. U. 2001, nr 130 poz. 1450.
 11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2003r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Ochronie konkurencji konsumentów, Dz. U. 2003, nr 86 poz. 804.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu