BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozina Andrzej (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Rodzaje negocjacji w zarządzaniu projektami w przedsiębiorstwie
The Types of Negotiations within Corporate Project Management
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2006, vol. 5, s. 41-53, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Rodzaje negocjacji, Zarządzanie projektem, Negocjacje
Types of negotiations, Project management, Negotiations
Note
summ.
Abstract
Referat obejmuje zagadnienia z pogranicza dwóch dziedzin teorii i praktyki zarządzania, a mianowicie negocjacji i rozwiązywania konfliktów organizacyjnych oraz zarządzania projektami. Efektywna realizacja wszelkich przedsięwzięć, w tym stworzenie odpowiednich warunków, pozyskanie niezbędnych zasobów (rzeczowych, ludzkich, finansowych i informacyjnych), rozplanowanie i koordynacja działań w czasie i przestrzeni, osiągnięcie wymaganych standardów jakościowych, wypracowanie skutecznych mechanizmów monitorowania i oceny działań, itp., wymaga prowadzenia wielu negocjacji pomiędzy interesariuszami danego projektu. W bogatej literaturze przedmiotu problemy te omawia się zwykle wycinkowo, poruszając niektóre ich aspekty. Najczęściej traktuje się negocjacje jako jedną z funkcji w zakresie kierowania projektem, bądź niezbędnych umiejętności kierowniczych, a także porusza się problem rozwiązywania konfliktów w realizacji projektu. Stosunkowo rzadko wyodrębnia się kwestię negocjacji jako jednego z istotnych zagadnień w zarządzaniu projektami. Nie wypracowano dotąd kompleksowego i spójnego modelu omawianych negocjacji, mogącego znaleźć zastosowanie w praktycznej realizacji projektów. Referat stanowi próbę częściowego wypełnienia tej luki, przy czym (z uwagi na złożoność zagadnienia i ograniczone ramy opracowania) skupimy się na wstępnym usystematyzowaniu omawianych zagadnień, a zwłaszcza specyfiki rozważanych negocjacji i ich typologii, ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji w zespole projektowym. (fragment tekstu)

The paper aims at distinguishing the key types of business negotiations conducting in the frame of project management activities in a company. Firstly, the general concepts and ideas of project management were outlined. Secondly, specific features of considered negotiations were discussed. Finally, the types of such negotiations were characterized, including both external and internal ones, as well as drawing special attention to the negotiations within project team. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andersen E.S., Grude KV., Haug T., Turner J.R., Goal Directed Project Management, Kogan Page, London 1987.
 2. Bieniok H I Zespół, Metody sprawnego zarządzania, Placet, Warszawa 1997.
 3. Burton C., Michael N., Zarządzanie projektem. Jak to robić w twojej organizacji, Astrum, Wrocław 1999.
 4. Fowler A., Jak skutecznie negocjować, Petit, Warszawa 2001.
 5. Frame J.D., The New Project Management, Jossey-Bas Publishers 1994.
 6. Friend J., Bryant D., Cunningham B., Luckman J., Negotiated Project Engagements: Learning form Experience, "Human Relations" 1998, vol. 51, no 12.
 7. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
 8. Johannsen H, Page G.T. (ed.), International Dictionary of Management, Kogan Page, London 1990.
 9. Lewicki R.J., Saunders D.M., Barry B., Minton J.W.. , Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 10. Lewis J.P., Podstawy zarządzania projektami, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 11. Lock D., Project Management, Gower, Aldershot 1993.
 12. Midler Ch., Zarządzanie projektami. Przykład samochodu Renault Twingo, Poltext, Warszawa 1994.
 13. Mingus N. Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002.
 14. Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Antykwa, Kraków 2000.
 15. Prussak W., Wyrwicka M., Zarządzanie projektami, Zachodnie Centrum Organizacji, Poznań 1997.
 16. Rządca R.A., Negocjacje w interesach, PWE, Warszawa 2003.
 17. Stabryła A., Zarządzanie rozwojem firmy, Księgarnia Akademicka, Kraków 1995.
 18. Stoner J.A.F., Wankel C., Kierowanie, PWN, Warszawa 1992.
 19. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.
 20. Turner J.R., The Handbook of Project-Based Management, McGraw-Hill International, New York 1993.
 21. Weiss J.W., Wysocki R.K., 5-Phase Project Management, Addison Wesley Publishing Co, Cincinnati 1996.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu