BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tokarski Zbigniew (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu)
Title
Przyznawanie immunitetu i redukcja kar dla uczestników karteli
Immunity and Reduction from Fines in Cartel Cases
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2006, vol. 5, s. 54-62, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Kartel, Nieuczciwa konkurencja, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Cartel, Unfair competition, Combating unfair competition
Note
summ.
Abstract
Nielegalne porozumienia pomiędzy przedsiębiorstwami, dotyczące ustalania wysokości ceny na swoje produkty, limitów produkcyjnych bądź podziału rynku, zdarzają się na całym świecie w wielu branżach. Takie porozumienia są na ogół korzystniejsze dla przedsiębiorstwa, niż nieustanna konkurencja, oczywiście pod warunkiem, że nie zostaną szybko wykryte. Komisja Europejska od lat zajmuje się wykrywaniem i nakładaniem kar na członków karteli. Nie jest to zadanie proste, trudno jest zdobyć przekonujące dowody na istnienie nielegalnego porozumienia. Od paru lat głównym instrumentem zwiększającym wykrywalność karteli w Unii Europejskiej stała się możliwość przyznania immunitetu (zwolnienia od kary) firmom, które co prawda były uczestnikami kartelu, ale zakończyły swój udział w tym przedsięwzięciu i zdecydowały się współpracować z Komisją Europejską. Artykuł opisuje warunki, jakie firma musi wypełnić, aby został jej przyznany immunitet lub choć częściowa redukcja kary. W ostatnim rozdziale umieszczono kilka przykładów karteli z Unii Europejskiej, w których KE dokonała obniżenia kar. (fragment tekstu)

Secret cartels are the most serious violation of competition rules. They lead to higher prices, less choice for consumers and have a negative impact on the whole European industry. The detection, prohibition and punishment of cartels is one of the highest priorities of the European Commission in the field of competition policy. The Commission in 1996 adopted for the first time a Leniency Notice providing for immunity or reduction from fines for companies that help it in the detection and prosecution of these cartels. This article presents what the undertaking should do to grant an immunity or reduction from fines which would otherwise have been imposed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. http://europa.eu.int - strona Komisji Europejskiej
  2. XXXIIIrd Report on Competition Policy 2003, European Commission, Brussels 2004
  3. XXXIst Report on Competition Policy 2001, European Commission, Brussels 2002
  4. Official Journal of The European Communities, 2002/C 45/03
  5. R.S. Rhemani, D. Shapiro, Słownik terminów ekonomii struktur przemysłowych, prawa antymonopolowego i polityki antymonopolowej, Urząd Antymonopolowy, Warszawa 2002
  6. Schmalensee R., Willig R.D., Handbook of Industrial Organization, Elsevier Science Publishers B.V., 1990
  7. Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997
  8. Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998
  9. Łyszkiewicz W., Industrial Organization, WSHiFM, Warszawa 2000
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu