BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hoffmann Robert (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Wykorzystanie zasobów lokalnych do realizacji projektów w ramach programu LEADER 2007-2013 w województwie wielkopolskim
Use of local resources in the implementation of projects under the LEADER 2007-2013 programme in Wielkopolska voivodeship
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017, nr 40, s. 163-177, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Lokalna Grupa Działania (LGD), Gospodarka lokalna
Rural Development Programme, Local Action Group, Local economy
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo wielkopolskie
Greater Poland Voivodeship
Abstract
Program LEADER pozwala na pozyskanie dodatkowych środków finansowych w celu realizacji projektów, które wykorzystują i poprawiają istniejące zasoby lokalne na obszarach funkcjonowania lokalnych grup działania. Województwo wielkopolskie jest zróżnicowane pod względem zasobów przyrodniczych i infrastruktury technicznej, co przekłada się na wielkość i liczbę realizowanych projektów na obszarach funkcjonowania LGD.(abstrakt oryginalny)

Having joined the European Union in 2004, Poland has gained access to many programmes under which it could obtain financial means for projects enhancing the socio-economic development of its rural areas. One of them, intended for people living in the countryside, was the LEADER programme under the 4th axis, Rural Development Programme 2007-2013. This article seeks to present how beneficiaries of the LEADER programme used local resources to implement projects under such measures as "Implementation of Cooperation Projects", "Rural Renewal", and "Small Projects". Wielkopolska voivodeship is diversified in terms of natural resources and physical infrastructure, which is reflected in the size and number of projects implemented in areas of activity of Local Action Groups (LAGs). Using the financial means granted, many sports halls, communal common rooms and playgrounds have been built or renovated and the tourist base improved, which has made the quality and conditions of residents' life much better. In Wielkopolska the areas where funds were obtained and invested most effectively were those where the KOLD LAG, the Światowid LAG, and the Green Wielkopolska Leader LAG operate. A skilful use of local resources leads to the socio-economic development of an area. Those that have their LAGs differ in local resources, hence it is important for local communities to be able, in bottom-up actions, to use their potential for development correctly while taking care of the natural environment.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartkowski T. 1973. Ochrona zasobów przyrody i zagospodarowanie środowiska geograficznego. PWN, Warszawa-Poznań.
 2. Bartkowski T. 1974. Zastosowania geografii fizycznej. PWN, Warszawa-Poznań.
 3. Falkowski J. 2016. Klasyfikacja zasobów, walorów i czynników rozwoju lokalnego na przykładzie wy-branych gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Studia Obszarów Wiejskich, 44: 55-74.
 4. Furmankiewicz M., Królikowska K. 2010. Partnerstwo terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1994-2006. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Hoffmann R. 2014. Aktywność podmiotów lokalnych w realizacji działania "Odnowa i rozwój wsi" na obszarze lokalnych grup działania w województwie wielkopolskim. [W:] M. Wójcik (red.), Regionalny wymiar polskiej wsi - aspekty społeczne i środowiskowe. Studia Obszarów Wiejskich, 35: 183-195.
 6. Hoffmann R., Jefmowicz H. 2014. Wpływ inicjatyw Lokalnych Grup Działania na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w województwie wielkopolskim. [W:] A. Kołodziejczak (red.), Współczesne aspekty badań rozwoju rolnictwa i wsi w Polsce. Rozwój Regionalny i Polityka Re-gionalna, 26: 149-158.
 7. Iwańska M. 2010. Partnerstwo idea, formy i modele działania. [W:] M. Iwańska, W. Bieńkowska, M. Roman (red.), Sieci partnerskiej współpracy na obszarach wiejskich. Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek.
 8. Macias A. 1992. Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju lokalnego. [W:] J. Parysek (red.), Rozwój lo-kalny i lokalna gospodarka przestrzenna. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 9. Parysek J. 2001. Podstawy gospodarki lokalnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 10. Reijnen J. 1987. The role of local authorities in fostering local initiatives. [W:] A. Sutton (red.), Local initiatives. Alternative path for development. Presses Interuniversitaires Europeennes, Maastricht.
 11. Solesbury W. 1974. Policy in urban planning. Urban and Regional Planning, 8. Pergamon Press, Ox-ford.
 12. Sołowiej D. 1992. Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka. Wydawnictwo Naukowe UAM, ser. Geografia 53, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu