BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziejczak Anna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Ogrody przydomowe - samozaopatrzenie gospodarstw rolnych w województwie wielkopolskim
Kitchen gardens - self-supply of agricultural holdings in Wielkopolskie voivodeship
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017, nr 40, s. 191-201, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Grunty rolne, Gospodarstwa rolne, Zaopatrzenie
Arable land, Arable farm, Supplies
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo wielkopolskie
Greater Poland Voivodeship
Abstract
Artykuł dotyczy zróżnicowania przestrzennego struktury samozaopatrzenia rolników z ogrodów przydomowych w województwie wielkopolskim. W 2010 r. ogrody przydomowe zajmowały 2320 ha, co stanowiło 0,12% powierzchni użytków rolnych oraz 0,16% gruntów ornych województwa wielkopolskiego. Wiodącym kierunkiem samozaopatrzenia gospodarstw rolnych są warzywa, których natężenie upraw w ogrodach przydomowych było zróżnicowane przestrzennie, najwięcej uprawiano w gminach środkowej i południowej części województwa, najmniej na wschodzie Wielkopolski.(abstrakt oryginalny)

Self-supply together with a market purchase and social consumption is one of main sources and also the oldest form of acquiring resources and products to meet a household needs. In the source literature self-supply is defined as part or the entire production generated on a farm which is intended for consumption by people living off this household. One of the forms of a household's arable land use are kitchen gardens whose area is situated most often around a farm and very often separated from the rest of it. Gardens cover a crop area destined for self-supply in the first place, while harvest surpluses can occasionally be sold. The goal of the research was to present spatial differences in the structure of farmers' self-supply from kitchen gardens in Wielkopolskie voivodeship. In 2010 kitchen gardens covered 2,320 ha, which made up 0.12% of agricultural land and 0.16% of arable land in Wielkopolskie voivodeship. An average area of kitchen gardens was 11 ares (Poland - 10 ares). The main source of self-supply of farms is vegetables; the intensity of their cultivation in kitchen gardens was spatially diversified, the majority being cultivated in the communes of the central and southern part of the voivodeship, the minority in eastern Wielkopolska.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chmielewska B. 2000. Spożycie żywności w gospodarstwach domowych rolników. Studia i Monografie. IERiGŻ, Warszawa.
  2. Kołodziejczak A., Kawińska M. 2014. Intensity of agricultural production organisation in Poland. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 26: 107-117.
  3. Lipińska H., Harkot W., Wylupek T. 2006. Ogrody przydomowe w krajobrazie wiejskim Lubelszczyzny. [W:] K. Młynarczyk (red.), Krajobraz kształtowany przez kulturę rolną. Olsztyn, s. 85-96.
  4. Rudnicki R., Wiśniewki Ł. 2015. Ogrody przydomowe jako element statystyki rolniczej w Polsce - stan i zróżnicowanie przestrzenne według Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Roczniki Naukowe SERiA, 17, 1: 197-202.
  5. Stanisławska J., Kozera A. 2013. Preferencje konsumpcyjne gospodarstw domowych rolników w zakresie wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe. Handel wewnętrzny, styczeń-luty. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
  6. Stanisławska J., Kozera A., Głowicka-Wołoszyn R. 2014. Samozaopatrzenie a sytuacja finansowa gospodarstw domowych rolników w Polsce w 2010 r. Roczniki Naukowe SERiA, T. 16, 1: 195-200.
  7. Stanisławska J., Wysocki F. 2011. Dochodowa elastyczność wydatków na artykuły żywnościowe w gospodarstwach domowych rolników według grup dochodowych. Roczniki Naukowe SERiA, 13, 3: 315-319.
  8. Topolski J. 1964. Ogrodnictwo. [W:] J. Buszta (red.), Kultura ludowa Wielkopolski. T. 3. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 267-298.
  9. Użytkowanie gruntów. Powszechny Spis Rolny 2010. 2011. GUS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu