BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Potocki Tomasz (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Świadomość ryzyka decyzji finansowych w gospodarstwach domowych o niskich dochodach
Risk Awareness of Financial Decisions in Households of Low Incomes
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2018, z. 160, s. 151-168, tab., zał., bibliogr. 38 poz.
Keyword
Budżet gospodarstwa domowego, Ryzyko finansowe, Gospodarstwa domowe
Budgets of households, Financial risk, Households
Note
JEL Classification: D12, D14, I22, I32
streszcz., summ.
Country
Województwo podkarpackie
Subcarpathian Voivodeship
Abstract
Celem artykułu jest ocena poziomu świadomości ryzyka, jak również określenie siły i kierunku wpływu wyniku w teście oceniającym jej poziom na wybrane skutki decyzji finansowych i postawy finansowe, wśród gospodarstw domowych o niskich dochodach z terenów wiejskich województwa podkarpackiego. Wyniki badań wskazują, że znacząca część respondentów ma bardzo niski poziom świadomości ryzyka. Wyższy poziom tej świadomości przejawiają osoby młodsze, o wyższym poziomie wykształcenia, z wyższym poziomem dochodów, prezentujące wyższy poziom wiedzy finansowej, jak również lepiej rozumiejące swoją sytuację finansową.(abstrakt oryginalny)

The article aims to assess the level of risk awareness as well as to determine the strength and direction of the impact of the result of the test assessing its level on the selected effects of financial decisions and financial attitudes, among households with low incomes in the Podkarpackie voivodeship. The research results indicate that most respondents have a very low level of risk awareness. On average, younger people with higher education and higher level of incomes, having a higher level of financial knowledge and also understanding better their financial position, show a higher level of risk awareness.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Akerlof G. A., Shiller R. J., 2015, Phishing for Phools: The Economics of manipulation and Deception, Princeton University Press, New York.
 2. Banerjee A. V., Benabou P., Mookherjee, D., 2006, Understanding poverty, Oxford University Press, Oxford.
 3. Banerjee A., Duflo E., 2011, Poor economics, Penguin books, New York.
 4. Beck U., 2012, Społeczeństwo wysokiego ryzyka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 5. Bernstein P., 1997, Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, Wydawnictwo Wigpress, Warszawa.
 6. Blaug M., 1995, Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Bukraba-Rylska I., 2013, Socjologia wsi polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Duflo E., 2006, Poor but rational?, [w:] A. V. Banerjee, P. Benabou, D. Mookherjee (red.), Understanding poverty, Oxford University Press, Oxford.
 9. Elster J., 1983, Sour Grapes. Studies in the Subversion of Rationality, Cambridge University Press, Cambridge.
 10. Flejterski S., 2007, Metodologia finansów. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Iwanicz-Drozdowska M. (red.), 2011, Świadomość i edukacja finansowa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 12. Gigerenzer G., 2015, Risk Savvy. How to make good decisions, Viking Adult, New York.
 13. Goszczyńska M., 2010, Transformacja ekonomiczna w umysłach i zachowaniach Polaków, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 14. Hołówka T., 1986, Myślenie potoczne, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 15. Jajuga K., Feldman Ł., Pietrzyk R., Rokita P., 2015, Integrated Risk Model in Household Life Cycle, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 16. Kochanowicz J., 1992, Spór o teorię gospodarki chłopskiej. Gospodarstwo chłopskie w teorii i w historii gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 17. Michalska S., 2006, Strategie życiowe mieszkańców wsi w obliczu trudności zaspokojenia rozbudzony aspiracji. Inwestycje, Konsumpcja, rezygnacja, [w:] K. Szafraniec (red.), Jednostkowe i społeczne zasoby wsi, IRWiR PAN, Warszawa.
 18. Mullainathan S., 2007, Psychology and Development Economics, [w:] P. Diamond, H. Vartiainen (red.), Behavioral Economics and its Applications, Princeton University Press, Princeton & Oxford.
 19. Mullainathan S., Shafir E., 2014, Scarcity. The true cost of not having enough, Penguin books, New York.
 20. Opolski K., Gemzik-Salwach A. (red.), 2017, Financialization and the Economy, Routledge, London.
 21. Shiller R. J., 2012, Finance and the Good Society, Princeton University Press, Princeton & Oxford.
 22. Wilkin J., 2016, Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 23. Banerjee A. V., 2000, The Two Poverties, "Nordic Journal of Political Economy" no. 26 (3).
 24. Becker G., Mulligan C., 1997, The Endogenous Determination of Time Preference, "Quarterly Journal of Economics" no. 112 (3).
 25. Bertrand M., Mullainathan S., Shafir E., 2004, A behavioral-economics view of poverty, "American Economic Review" no. 94 (2).
 26. Bertrand M., Mullainathan S., Shafir E., 2006, Behavioral economics and marketing in aid of decision making among the poor, "Journal of Public Policy & Marketing" no. 25.
 27. Christelis D., Jappelli T., Padula M., 2010, Cognitive Abilities and Portfolio Choice, "European Economic Review" no. 54.
 28. Cokely E. T., Galesic M., Schulz E., Hhazal S., Garcia-Retamero R., 2012, Measuring Risk Literacy: The Berlin Numeracy Test, "Judgment and Decision Making" no. 7 (1).
 29. Dercon S., 2004, Growth and shocks: Evidence from rural Ethiopia, "Journal of Development Economics" no. 74.
 30. Dercon S., 2009, Rural poverty: Old challenges in new contexts, "World Bank Research Observer" no. 24.
 31. Lipkus I. M., Samsa G., Rimer B. K., 2001, General performance on a numeracy scale among highly educated samples, "Medical Decision Making" no. 21.
 32. Ratajczak M., 2014, Ekonomia i edukacja ekonomiczna w dobie finansyzacji gospodarki, "Ekonomista" nr 2.
 33. Ratajczak M., 2012, Finansyzacja gospodarki, "Ekonomista" nr 3.
 34. Schwartz L. M., Woloshin S., Black W. C., Welch H. G., 1997, The role of numeracy in understanding the benefit of screening mammography, "Annals of Internal Medicine" no. 127.
 35. Stumm S., O'Creevy M. F., Furnham A., 2013, Financial capability, money attitudes and socioeconomic status: Risks for experiencing adverse financial events. "Personality and Individual Differences" no. 54.
 36. Bernheim B. D., Ray D., Yeltekin S., 2009, Poverty and Self-Control, "NBER Working Papers" 18742, http://www.nber.org/papers/w18742, dostęp 2.02.2015
 37. Lusardi A., Schneider D. L., Tufano P., 2011, Financially fragile households: evidence and implications, "NBER Working Papers" no. 17072, www.nber.org/papers/17072, dostęp 11.02.2017
 38. OECD, 2014, PISA 2012 Results: Students and Money: Financial Literacy Skills for the 21st Century (Volume VI), OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/9789264208094-en, dostęp 1.04.2015
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu