BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Proniewski Andrzej (University of Białystok, Poland)
Title
World Economy : "Divine economy"
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 6(84), s. 3-12, bibliogr. s. 12
Keyword
Filozofia ekonomii, Gospodarka światowa, Kapitał ludzki, Gospodarka
Philosophy of economics, World economy, Human capital, Economy
Note
summ.
Abstract
This paper aims to identify the opportunities for implementation of two economics: world and "haeven". They can complement each other if they met a man will be guided by the principle of love, and not just tolerance and in the spirit of solidarity, and not just individual gestures taking pity. The article has been divided into three parts: world economic conditions of life, the man at the crossroads of complementary economics and the need for such a quality of love as "divine economy" (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Benedykt XVI, 2009, Encyklika Cantas in ventate, Wydawnictwo "M", Kraków.
 2. Chlewiński Z., Zalewski Z., 1989, Godność, [in:] Encyklopedia katolicka, vol. V, P. Hem-perek (ed.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 3. Copleston F., 2007, Historia filozofii vol.. XI, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 4. Czapiński J., 2004, Quo vadis homo?, [in:] M. Marody, Wymiary życia społecznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 5. Ferber R., 2008, Podstawowe pojęcia filozoficzne, vol.. II, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 6. Finkenzeller J., 2000, Eschatologia, Wydawnictwo "M", Kraków.
 7. Galarowicz J., 1992, Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków.
 8. Gorazda M., 2014a, Filozofia ekonomii, Copernicus Center Press, Kraków.
 9. Gorazda M., 2014b, Nicomachean Ethics, Philosophy ofEconomics, Copernicus Center Press, Kraków.
 10. http://stosunki- miedzynarodowe.pl/traktaty/akt_koncowy_KBWE.pdf (access: 19.09.2015).
 11. http://www.bialykruk.pl/ksiazka/nie-ma-solidarnosci- bez-milosci/151 (access: 19.10.2015).
 12. http://www.forbes.pl/85-najbogatszych-ma-tyle-pieniedzy-co-polowa-swiata,artykuly, 169784,1,1.html (access: 19.10.2015).
 13. Krajewski R., 2014, Wartość w filozofii, [in:] Encyklopedia katolicka vol XX, E. Gigilewicz (ed.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 14. O'Collins G., Farrugia E. G., 2002, Ekonomia, [in:] Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim, G. O'Collins, E.G. Farrugia (ed.), Wydawnictwo WAM, Kraków.
 15. Raczyński M., 2004, Mikroekonomia, [in:] Słownik społeczny, B. Szlachta (ed.), Wydawnictwo WAM, Kraków.
 16. Ratzinger J., 1986, Śmierć i życie wieczne, Wydawnictwo PAX Warszawa
 17. Słownik grecko-polski, vol.. I, 1958, Z. Abramowiczówna (ed.), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 18. Słownik łacińsko-polski, vol II, 1998, M. Plezi (ed.), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 19. Wiedzą o społeczeństwie, 2003, T. Woś, J. Stelmach (ed.), LexisNexis, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 20. Żukowski M., 2014, Wartość w ekonomii, [in:] Encyklopedia katolicka vol XX, E. Gigilewicz (ed.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.06.84.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu