BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Musiał Jacenty
Title
Wpływ turystyki na rozwój subregionu limanowskiego
The Impact of Tourism on Development of the Region of Limanowa
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2006, vol. 5, s. 102-115, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rozwój regionalny, Turystyka, Atrakcyjność turystyczna, Rozwój turystyki
Regional development, Tourism, Touristic attractiveness, Tourism development
Note
summ.
Country
Limanowa
Limanowa Poviat
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest ocena atrakcyjności turystycznej subregionu limanowskiego, ocena aktywności władz lokalnych w dziedzinie turystyki, wpływ i rola turystyki na rozwój gospodarczy ziemi limanowskiej oraz wskazanie kierunków rozwoju turystyki, tak aby ta dziedzina gospodarki była istotnym elementem i stymulatorem rozwoju gospodarczego regionu. W pracy wykorzystano opracowania naukowe z zakresu ekonomii, ekonomii turystyki, regionalistyki, opracowania Instytutu Turystyki w Krakowie, Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz periodyki z zakresu ekonomii turystyki. W niniejszym opracowaniu przedstawiono również wyniki badania wielkości bazy noclegowej oraz wielkości ruchu turystycznego po to, aby ukazać możliwości rozwoju funkcji turystycznej jako jednej z możliwych dróg aktywizacji lokalnej gospodarki. (fragment tekstu)

The article presents the region of Limanowa with its abundant tradition and culture, charming mountains. The main focus of the present paper is the issue of tourism development in the area of Limanowa. This article presents the elements determining tourism appeal both of the region of Limanowa, the impact of tourism on economic development of the region and the optimal directions of tourism development in the region. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Burzyński T., Kierunki Rozwoju Produktu Turystycznego Gmin Powiatu Limanowskiego, Instytut Turystyki o/Kraków, Kraków 2001.
 2. Gaworecki W.W., Ekonomika i organizacja turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1982.
 3. Gaworecki W.W., Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 4. Giegzała J., Turystyka w gospodarce narodowej, Warszawa 1969.
 5. Ostrowski S., Ruch turystyczny w Polsce, Sport i Turystyka, Warszawa 1968.
 6. Kornak A.S., Ekonomika turystyki, Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie Studium Ekonomiczne 1998.
 7. Kornak A.S., Turystyka i uzdrowiska w gospodarce gmin i powiatów, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 2002.
 8. Kornak A.S., Rapacz A., Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 9. Kruczała J., Zagospodarowanie turystyczne, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1986.
 10. Kuciński K., Podstawy teorii regionu ekonomicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.
 11. Ostrowski S., Ruch turystyczny w Polsce, Sport i Turystyka, Warszawa 1968.
 12. Warszyńska I., Jackowski A., Podstawy geografii turystycznej, PWN, Warszawa 1978.
 13. Urząd Statystyczny w Krakowie, Turystyka w województwie małopolskim, Informacje i opracowania statystyczne, Kraków 2006
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu