BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witek-Crabb Anna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Specyfika zarządzania strategicznego w organizacjach non-profit
Specificity of Strategic Management in Non-Profit Organisations
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2006, vol. 5, s. 129-138, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Organizacje non-profit, Zarządzanie organizacją non-profit, Zarządzanie strategiczne
Non-profit organisations, Management of non-profit organization, Strategic management
Note
summ.
Abstract
Sektor organizacji non-profit był dotychczas traktowany raczej po macoszemu zarówno przez ośrodki badawcze, jak i doradców z zakresu zarządzania. Sytuacja ta powoli się zmienia, jednak w dalszym ciągu dostępna literatura dotycząca badań i specyfiki organizacji pozarządowych jest niezwykle skromna. Wiele opisywanych teorii i proponowanych narzędzi zarządzania stanowi kalkę rozwiązań biznesowych, które często nie sprawdzają się w organizacjach pozarządowych. Wydaje się, że istnieje potrzeba pogłębienia wiedzy o sektorze non-profit wśród badaczy i wypracowania specyficznych narzędzi zarządzania, diagnozy i doradztwa, które mogłyby stanowić wsparcie dla tych organizacji. Artykuł ten stanowi próbę pokazania niektórych specyficznych aspektów zarządzania strategicznego w organizacji pozarządowej. (fragment tekstu)

Management theories when applied to non-profit organisations often overlook the specificity of this sector. Strategic management theory needs to be adapted to better serve the non-profit sector as there are specific limitations and characteristics especially important for the discipline. Non-profit organisations have a different understanding of mission statements, goals, outcomes, client, and competition. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ayal I.: Planning for a professional association, "Long Range Planning", 1986, nr 19(3),
 2. Bryson J.M.: Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations, 3rd ed., Jossey-Bass, 2004
 3. Courtney R.: Strategic Management for Voluntary Nonprofit Organizations, Routledge, London-New York, 2002
 4. Drucker P.: Managing the Non-Profit Organization. Practices and Principle, Butterworth Heinemann, Oxford, 1990
 5. Greenberg E.: Competing for scarce resources, "Journal of Business Strategy", 1982, nr 2(3)
 6. Gumkowska M., Herbst J.: Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych - raport z badania 2004, Stowarzyszenie Klon/ Jawor, Warszawa, 2005
 7. Gumkowska M.: Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2005, Stowarzyszenie Klon/ Jawor, Warszawa, 2005
 8. Handy Ch.: Wiek paradoksu - w poszukiwaniu sensu przyszłości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996
 9. Hapten M.L.: Strategic management in not-for-profit organizations, "Strategic Management Journal", 1982, nr 3
 10. Jeavons T.H.: When the management is the message: Relating values to management practice in nonprofit organizations, "Nonprofit Management and Leadership", 1992, nr 2(4)
 11. Leś E., Nałęcz S., Wygnański J., Toepler S., Salamon L.: Sektor Non-profit w Polsce. Szkic do portretu, The Johns Hopkins University, Instytut Studiów Politycznych PAN, Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON, Warszawa, 2000
 12. Lovelock Ch., Weinberg Ch.: Public and nonprofit marketing, 2.wyd., Scientific Press, San Francisco, 1990
 13. Moore M.H.: Managing for value: Organizational strategy in for-profit, nonprofit and governmental organizations, "Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly", 2000, nr 29(1) Supplement
 14. Newman W.H., Wallender H.N. III: Managing Not-for-Profit Enterprises. Academy of Management Review, 1978 January
 15. Osborne D., Graebler T.: Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector, Addison-Wesley, Reading, MA, 1992
 16. Salamon L.M., Sokołowski S.W., List R.: Global Civil Society. An Overview, The John Hopkins University, Baltimore, 2003
 17. Sargeant A.: Marketing w organizacjach non profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2004
 18. Stocki R.: Współczesne techniki zarządzania. Podręcznik dla organizacji służebnych, SChDW, Kraków, 1995
 19. Stone M., Bigelow B., Crittenden W.: Research on Strategic Management in Nonprofit Organizations. Synthesis, Analysis, and Future Directions, "Administration & Society", 1999, July
 20. Unterman I., Davies R.H.: The strategy gap in not-for-profits, "Harvard Business Review", 1982, May-June
 21. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 22. Webster S.A., Wylie M.L.: Strategic planning in competitive environments, "Administration in Social Work", 1988, nr 12(3)
 23. Wolch J.: Planning as crisis management: An analysis of London's voluntary sector, (Working Paper No. 147), New Haven, CT: Yale Program on Non-Profit Organizations, 1990
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu