BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Boćko Bartosz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie, doktorant)
Title
Programowanie rozwoju
Progmamming of the Growth
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2006, vol. 5, s. 163-171, tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Rozwój przedsiębiorstwa, Konkurencyjność, Czynniki rozwoju przedsiębiorstwa
Enterprise development, Competitiveness, Companies development factors
Note
summ.
Abstract
Analizując pojęcie rozwoju, a następnie jego programowania, należy zidentyfikować te obszary działalności, które wpływają lub mogą wpływać na sukces rynkowy. W warunkach polskich jest to szczególnie ważne z uwagi na otwieranie się rynku na światową konkurencję i, co się z tym wiąże, nowe wyzwania konkurencyjne. Niniejszy artykuł traktuje o tym, czy przedsiębiorstwo powinno się wyłącznie kierować zyskiem czy też istnieją inne wymiary rozwoju firmy. W pierwszej części artykułu autor przeprowadzi prezentację w formie tabelarycznej wybranych mierników dotyczących rozwoju firmy. Bardzo istotną drugą częścią tego problemu jest analiza źródeł rozwoju w wymienionych i zdefiniowanych sferach. Zbadanie posiadanych i identyfikacja potencjalnych zasobów pozwala zarządzającym na świadome kierowanie (projektowanie) rozwojem przedsiębiorstwa. Autor w części drugiej zaprezentuje szereg podejść na temat programowania rozwoju firmy. (fragment tekstu)

Analyzing company growth and programming ways of development CEOs and owners should identify sources and fields which would be influencing on their future market success. In Poland this is especially important, companies are facing strong global competition. Article describes growth and development of organization, in second part author gives recommendation referring growth programming which include:
 • start with identification growth fields, researching process,
 • process of measurement,
 • process of selected tools programming,
 • process of implementation and developing tools and techniques,
 • control and management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Fukujama F., Budowanie Państwa, władza i ład międzynarodowy XXI wieku, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005
 2. Karnerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk 1991.
 3. Kogan S., Bringing discipline to the product innovation process through product innovation leadership, GEN3 Partners Quarterly Newsletter, March 2006
 4. Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, red. naukowa M. Gorynia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 5. Machaczka J., Dostosowanie strategii i struktury organizacyjnej w procesie rozwoju przedsiębiorstwa, Zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 567, Kraków 2001.
 6. Machaczka J., Wybory strategiczne w procesie rozwoju przedsiębiorstwa, Zeszyty naukowe nr 613 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
 7. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 8. Romanowska M., Dostosowanie strategii przedsiębiorstwa do jego zasobów, praca zbiorowa pod. red. R. Krupskiego, Wałbrzych 2006
 9. Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D., Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
 10. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Warszawa, PWN, 1997.
 11. Slywotzky A.J., Morrisom D.J., Adelman B., Strefa zysku, PWE, Warszawa 2000.
 12. Smith J.L., Flannagan W.G., Creating Competitive Advantage, Industry Week, 01.04.2006
 13. Sims J., Kogan S., Is there a market for it, Industry Week, 07.12.2005
 14. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN 2002.
 15. Strategor, Zarządzanie Firmą, strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1999.
 16. Treacy M., Sims J., Take command of your growth, Harvard Business Review, April 2004
 17. Zarządzanie strategiczne, koncepcje, metody, pod red. naukową R. Krupski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 18. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne, teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 19. http://www.industryweek.com (04.05.2006)
 20. http://www.gen3partners.com (04.05.2006)
 21. http://www.ey.com.pl (11.11.2005)
 22. http://www.efqm.org (14.04.2006)
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu