BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kolud Katarzyna (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Bielsko-Biała)
Title
Analiza konsekwencji (skutków) outsourcingu
Analysis the Consequences (Results) of Outsourcing
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2006, vol. 5, s. 231-241, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Redukcja kosztów, Outsourcing
Enterprise management, Costs reduction, Outsourcing
Note
summ.
Abstract
Outsourcing polega na wyodrębnieniu z przedmiotu działalności wybranych funkcji i zleceniu ich wykonania wyspecjalizowanym zewnętrznym kooperantom, zamiast rozwijania tych sfer działalności wewnątrz przedsiębiorstwa macierzystego. Do niedawna - podstawową przesłanką podejmowania przedsięwzięć outsourcingowych była chęć redukcji kosztów. Praktyka większości wdrożeń wskazała jednak, że program obniżania wielkości kosztów najczęściej nie był skorelowany z pozostałymi elementami strategii, zakładającymi prowadzenie działań zwiększających możliwości przedsiębiorstwa do generowania wyższego zysku, co w efekcie nie przynosiło żadnych korzyści dla podmiotu implementującego outsourcing. Obecnie dostrzega się w outsourcingu jego siłę oddziaływania na ogólną strategię podmiotu, głównie poprzez wpływ i skutki organizacyjne jakie wywołuje jego wdrożenie. (fragment tekstu)

Outsourcing is defined as the process of delegation of non - core (but not only) operations (junctions) from internal company to an external specialist entity. Outsourcing can evoke organizational, operative and economical consequences, effecting on: organizational structure, company's procedures, condition of employment, factors of competitiveness and economical situation of enterprise. Contracting work to an independent provider may improve or deteriorate market position of the company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Artunian J., "The seven deadly sins of outsourcing", "Computerworld" 2006, nr 19
  2. Mizielińska D., Ożarska-Karbowiak B., "Prawne aspekty outsourcingu", Dodatek konferencyjny "CXO" 2003, s. 4
  3. Nalepka A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, PWN, Warszawa - Kraków 1999, s. 50
  4. Osmólski R., "Początek i koniec - czyli umowa", "Outsourcing Magazine" 2005, nr 4
  5. Strategor, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 301
  6. Śliwiński A., Śliwiński B., Facility management C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 10
  7. Trocki M., Outsourcing, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 67
  8. Waters D., Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, PWN, Warszawa 2001, s. 32
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu