BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Roszyk-Kowalska Gabriela (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Kapitał ludzki składnikiem kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
The Human Capital Component of Capital of Intellectual Enterprise
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2006, vol. 5, s. 245-254, rys., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Kapitał ludzki, Zasoby niematerialne, Wartość zasobów niematerialnych, Kapitał intelektualny
Human capital, Intangible assets, Value of intangible resources, Intellectual capital
Note
summ.
Abstract
Kapitał obok pracy jest podstawowym pojęciem ekonomii zaś, kapitał intelektualny przedsiębiorstwa jest dewizą obecnego tysiąclecia, który nie pojawił się nagle w czasach "nowej ekonomii", gdyż istnieje od lat. Zawsze był ukryty między rynkową i księgową wartością przedsiębiorstwa. Obecny nacisk na aktywa niematerialne jest wynikiem unikatowej kombinacji dwóch sił ekonomicznych. Pierwsza to rozwój wiedzy i idący za tym faktem postęp technologii przede wszystkim informacyjnej; druga to intensyfikacja konkurencji dzięki globalizacji i deregulacji rynków. Rozwój wiedzy umożliwia poszukiwanie unikatowych, nowych sposobów uzyskiwania przewagi konkurencyjnej, a liberalizacja handlu w skali globalnej z kolei wymusza na przedsiębiorstwach poszukiwanie nowych sposobów efektywnego konkurowania, w sytuacji kiedy przewaga oparta na uprzywilejowanym dostępie do zasobów podstawowych (tania siła robocza, surowce) traci na znaczeniu. (fragment tekstu)

Presentation of concept of human capital is purpose of article as basic element of capital of intellectual enterprise. Intellectual capital is transfer of knowledge ability of enterprise and application, it is obliged to bear fruit in connection with culture of organization on personal application that capability of creation of new knowledge and other firms. There is differing feature capital human, that it is part of person. Therefore, it can not be ownership of enterprise. Human capital is a value are acquired, it keeps, it develops, it evaluates and it oversees from the point of view of abilities for teaching and continuous perfecting. So, people are cooperate human capital knowing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bontis N., Director, Institute of Intellectual Capital Research, Associate Editor - Journal of Intellectual Capital, http://caliban.emeral- dinsight.com/vl=3316240/cl=214/nw=l/rpsv/jic.htm.
 2. Bontis N., Managing Organizational Knowledge by Diagnosing Intellectual Capital, Journal of Technology Management, vol. 18, nr 5-8.
 3. Domański S., Kapitał ludzki. Stan i perspektywy, w: Kapitał ludzki, RSG przy Radzie Ministrów, Warszawa 1998.
 4. Edvinsson L., Malone M., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 5. Fazlagić A. J., Zarządzanie wiedzą w praktyce - wycenić niewidzialne, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 11/2001.
 6. Fazlagić A. J., Zarządzanie wiedzą w praktyce. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 3/2001.
 7. Hegedahl P., Kapitał intelektualny kluczowy majątek współczesnej organizacji, TMI, http://www.tmi.com.tw/, 2004.
 8. http://www.placet.com.pl/index.php?mod=Leksykon&act=View&id =2178&r=2&tyt=Kapita intelektualny&osCsid=b678a4e5d 5cd5bce33aa78dcca90f09d.
 9. Hudson J. W., Intellectual Capital, How to Build It, Enhance It, Use It, Wiley & Sons, 1993
 10. Jabłoński M., Postawić na intelekt, Personel i Zarządzanie, nr 15/16 (132/133), 2002.
 11. Jak mierzyć efektywność inwestycji w kapitał ludzki? Rozmowa z Pawłem Bochniarzem partnerem w firmie IDEA! Management Consulting, Personel i Zarządzanie, 2003, nr 20.
 12. Jurga A., Fijałkowska J., Kapitał intelektualny - wyzwanie dla rachunkowości, Rachunkowość, 11/2003.
 13. Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. Rybak M., Poltext, Warszawa 2003.
 14. Kapitał, http://polityka.onet.pl/artykul/asp?DB=162&ITE- M=1160443&MP, 2005.
 15. Kosek T., Zarządzanie wiedzą - źródłem rozwoju przedsiębiorstwa, w: Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami, red. nauk. Pyka J., Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Katowice 2005.
 16. Mandrosz J., Jak HR mnoży zyski firm, http://biznessman.onet.pl, l czerwca 2004.
 17. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje, Difin, Warszawa 2002.
 18. Piecek G., Orientacja na wartość jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 2 (170), luty 2005.
 19. Podstawy organizacji i zarządzania, red. nauk. Krzakiewicz K., Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1994.
 20. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 21. Przedsiębiorstwo bazujące na wiedzy, http://www.Isoftl.netfirms.com.pl, 8 sierpnia 2004.
 22. Rakowska A., Sitko-Lutek A., Doskonalenie kompetencji menedżerskich, PWN, Warszawa 2000.
 23. Reber A. S., Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2000.
 24. Regulski K., Kapitał intelektualny, zarządzanie wiedzą a może zarządzanie personelem, Gazeta IT nr 9 (39) z 19 października 2005, http://www.gazeta-it.pl.
 25. Roszyk-Kowalska G., Wiedza jako kapitał przedsiębiorstwa, w: Innowacyjność we współczesnych organizacjach, red. nauk. Stabryła A., Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
 26. Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, red. nauk. Szałkowski A., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 27. Skuza B., Zarządzanie kapitałem intelektualnym na przykładzie Grupy Skandia, w: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. nauk. Wawrzyniak B., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 28. Sveiby K. E., The Invisible Balance Sheet: Key Indicators for Accounting, Control and Valuation of Know-how Companies, Affarsvazlden/Ledarscap, Stockholm, 1989.
 29. Hudson J. W., Intellectual Capital, How to Build It, Enhance It, Use It, Wiley & Sons, 1993.
 30. Urbanek G., Kapitał intelektualny w procesie tworzenia wartości, Przegląd Organizacji, 2004, nr 12.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu