BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Flak Olaf (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Coaching - umiejętność lidera przyszłości
Coaching - the Skill of a Leader in the Future
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2006, vol. 5, s. 273-282, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Coaching, Umiejętności kierownicze, Lider w przedsiębiorstwie
Coaching, Management skills, Leader in enterprise
Note
summ.
Abstract
Rozwój zawodowy pracowników obejmuje szeroko rozumiane szkolenia pracownicze. Jednym z nowoczesnych podejść do tego zagadnienia jest prowadzenie szkoleń dla pracowników w miejscu pracy przez bezpośredniego przełożonego lub osobistego trenera. Taki sposób przekazywania wiedzy nazywa się coachingiem i skłania uczącego się do zastanowienia się nad własnym działaniem w konkretnym obszarze wiedzy przy pomocy znającej temat obiektywnej osoby. Jest też nową umiejętnością lidera lub menedżera w przedsiębiorstwie. W czasie coachingu nadal ważne są podstawy teoretyczne przekazywania nowej wiedzy osobom uczącym się. (fragment tekstu)

In the paper an author presents the concept of a coaching in a modern company. He claims that coaching will become an essential skill of a leader in the future. The paper consists of several parts of knowledge about coaching, such as:
 • theoretical basis of learning,
 • types of coaching in practice,
 • main rules of coaches,
 • main skills and abilities of coaches,
 • common failures during coaching in practice,
 • results of the research done by Chartered Instutute of Personel and Development,
 • estimated costs of coaching in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. G. Dryden, J. Vos, Rewolucja w uczeniu, Moderski i S-ka, Poznań 2000
 2. O. Flak, Coaching na horyzoncie, www.pracuj.pl
 3. M. Foot., C. Hook, Introducing Human Resorce Management, Prentice Hall, Harlow 2005
 4. J. O'Connor, J. Seymour, NLP - Szkolenie menedżerów i trenerów, GWP, Gdańsk 1999
 5. M. B. O'Neil, Coaching dla kadry menedżerskiej. Siła i wrażliwość coacha w systemowym podejściu do problemów w zarządzaniu, Re- bis, Poznań 2005
 6. B. Peltier, Psychologia coachingu kadry menedżerskiej. Teoria i zastosowanie, Rebis, Poznań 2005
 7. D. A. Statt, Using psychology in management training, Routledge, London 2000
 8. S. Thorpe, J. Clifford, Podręcznik coachingu. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów, Rebis, Poznań 2004
 9. www.cipd.co.uk
 10. www.cipd.co.uk/coachingatwork
 11. www.trenerzy.pl
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu