BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Soin Dawid (Uniwersytet Jagiellońskie w Krakowie)
Title
Public relations w polityce
Political Public Reiations
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2006, vol. 5, s. 305-315, rys., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Public relations, Komunikowanie masowe, Marketing polityczny
Public relations, Mass communication, Political marketing
Note
summ.
Abstract
W pierwszej połowie XX wieku pojawiła się nowa forma komunikowania masowego - public relations, doskonalona i wcielana w życie przez kolejne generacje specjalistów. Public relations, tak jak pozostałe techniki komunikowania marketingowego, rozwijało się na rynku ekonomicznym. Z funkcjonujących w latach trzydziestych XX wieku korporacji i agencji PR, obsługujących komercyjnych producentów dóbr i usług, wyłonili się pierwsi zawodowi komunikatorzy polityczni. Ta forma komunikowania masowego, typowa początkowo dla Stanów Zjednoczonych, została stopniowo przyjęta przez inne demokracje. Polityczne public relations jako jedna z kluczowych technik marketingu politycznego jest obecnie szeroko wykorzystywane w działaniach politycznych. Nie można mówić o współczesnej kampanii wyborczej bez politycznego public relations, które stanowi jeden ze sposobów działań promocyjnych, mający na celu pozyskanie jak najszerszej grupy zwolenników. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie udziału public relations w obszarze polityki. Artykuł podejmuje wybrane kwestie pojemnej i złożonej problematyki politycznego public relations. W tekście zamiast pełnego zwrotu public relations, używany będzie również skrót PR. (fragment tekstu)

It can be ascertained that political public relations are a logical consequence of a situation when political actors have initiated a professional attitude to functioning on the political market. Today, political public relations make a constant element of political life. This article aims to present the issue of public relations in the area of politics. It features illustrations of characteristics and properties of political public relations, PR methods and techniques used in the realm of politics. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk J., Gugnin A., Gugnina T.: Zarządzanie marketingiem politycznym, Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, Rzeszów 2005.
 2. Black S.: Public relations, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997.
 3. Budzyński W.: Public relations. Zarządzanie reputacją firmy, "Poltext", Warszawa 1998.
 4. Cwalina W., Falkowski A.: Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 5. Dobek - Ostrowska B.: Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
 6. Encyklopedia Biznesu, tom II, Wydawnictwo Fundacja Innowacja, Warszawa 1995.
 7. Giereło K.: Wizerunek polityka, [w:] "Public relations w teorii i praktyce", pod red. B. Ociepki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 8. Grunig J.E., Hunt T.: Managing Public Relations, Holt Rinehart and Winston, New York 1984.
 9. Janik - Wiszniowska M.: Promocja i reklama polityczna, [w:] "Marketing polityczny w teorii i praktyce", pod red. A. W. Jabłońskiego i L. Sobkowiaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 10. Kraus S., Davis D.: Political Debates, [w:] "Handbook of Political Communication", pod red. D. Nimmo i K. Sanders, Sage, Beverly Hills 1981.
 11. Mazur M.: Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce, PWN, Warszawa 2004.
 12. McNair B.: Wprowadzenie do komunikowania politycznego, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 1998.
 13. Michalczyk S.: Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu. Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 2005.
 14. Newman B.: The Mass Marketing of Po1itics. Democracy in an Age of Manufactures Images, Sage, London 1999.
 15. Pankowski K.: Wpływ debat telewizyjnych na preferencje i zachowania wyborcze, [w:] "Prognozy i wybory. Polska demokracja '95", pod red. L. Kolarskiej - Bobińskiej i R. Markowskiego, Warszawa 1997.
 16. Paszkiewicz K. A.: Public relations w polityce, [w:] "Marketing polityczny w teorii i praktyce", pod red. A. W. Jabłońskiego i L. Sobkowiaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 17. Ulicka G.: Wpływ marketingu politycznego na zmiany w życiu publicznym państw demokratycznych, [w:] "Trudna sztuka polityki. Szanse, ryzyko, błąd", pod red. T. Klementowicza, Studia Politologiczne Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 1996.
 18. Wójcik K.: Public relations od A do Z, tom I, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1997.
 19. Żukowski A.: Systemy wyborcze. Wprowadzenie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Olsztyn 1999.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu