BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Godzisz Marta (PR Manager - Gzella), Godzisz Tomasz (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu)
Title
Wpływ regulacji państwa oraz pomocy publicznej na konkurencję na rynku medialnym w Polsce
An Influence of the Government Regulation and the State Aid on Competition on Media Market in Poland
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2006, vol. 5, s. 316-325, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Media, Pomoc publiczna, Konkurencyjność
Media, Public aid, Competitiveness
Note
summ.
Abstract
Media od zawsze miały wyraźny wpływ na kształtowanie postaw społeczeństwa, odgrywały znaczącą rolę w kreowaniu pewnych ideologii, wpływały na świadomość oraz wyznaczały pewne poglądy na konkretny temat. Nic więc dziwnego, że zostały nazwane "czwartą władzą", a ich rola i znaczenie nieustannie z każdym rokiem wzrastają. Rynek medialny dzieli się wyraźnie na cztery sektory: telewizję, radio, prasę oraz stosunkowo młody, ale dynamicznie się rozwijający - internet. Wyznacznikami atrakcyjności stacji telewizyjnych jest ich oglądalność, a rozgłośni radiowych ich słuchalność. Wyniki zarówno słuchalności jak i oglądalności wpływają na atrakcyjność reklamową stacji oraz przekładają się wyraźnie na wpływy finansowe z reklam. Obecność mediów na rynku reklamowym ma dla większości z nich ogromne znaczenie, bowiem zainteresowanie reklamodawców daną stacją przekłada się na ich wyniki finansowe, a niejednokrotnie na szansę przetrwania. Między mediami a reklamodawcami dochodzi do ścisłej współpracy polegającej na zdobyciu i utrzymaniu uwagi odbiorcy. Obydwie grupy ściśle współpracują ze sobą w celu uzyskania pożądanej efektywności dla każdej z nich. Charakterystyczną cechą rynku mediów elektronicznych w Polsce (i nie tylko) jest jego regulacja przez państwo. Specjalnie powołany urząd - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznając koncesje, wyrażając zgody na zmiany własnościowe, kontrolując zawartość programową mediów realnie wpływa na działanie podmiotów na tym rynku. KRRiT rozdysponowuje także zebrany od obywateli kraju abonament - który traktujemy jako pomoc publiczną. W poniższym artykule zastanowimy się czy silna regulacja oraz abonament, który przyznawany jest tylko mediom publicznym, nie rozregulowuje rynku, nie tworzy nierównej konkurencji, nie stawia mediów państwowych na uprzywilejowanej pozycji. (fragment tekstu)

The government regulations are very characteristic for media market in Poland. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji giving licenses, controlling transactions and content of media channels has great influence on media market players. KRRiT also shares out license fee which can be treated as a state aid. In this article, we will take under consideration if that kind of regulation and fee given only to public media changes competition too much. Does public media have a privileged position? (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bauer Z., Chudziński E. (pod red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Universitas, Kraków 2000
 2. Begg D., Ekonomia, PWE, Warszawa 1995
 3. Dyczewski L. (pod red.), Medialne rozdroże, Interpress, Warszawa 1998 Dz.U. C 30 z 5.2.1999
 4. Fornalczyk A., Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i w Polsce
 5. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, PWN, Warszawa-Kraków 1999
 6. Jung B., Finanse mediów publicznych i ich nowe formy regulacji - próby godzenia interesu społecznego z realiami rynku, http://www.sgh.waw.pl/instytuty/ism/wspolpraca
 7. Kowalski T., Media i pieniądze, Przedsiębiorstwo handlowe TEX, Warszawa, 1998
 8. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Sprawozdanie KRRiT z rocznego okresu działalności, Warszawa, marzec 2005
 9. Modzelewska-Wąchal E., Pomoc publiczna dla przedsiębiorców i jej nadzorowanie, Wydawnictwo prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003
 10. Pełka P., Stasiak M., Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2002
 11. Rozporządzenie KRRiT w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z 2 czerwca 2005 r.
 12. Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menadżerska, PWE, Warszawa 1998
 13. Skoczny T., Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa [w:] Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, Warszawa 2003, s. 269-292.
 14. http://rzeczpospolita.pl
 15. http://www.cr-media.pl
 16. http://www.krrit.gov.pl
 17. http://www.ukie.gov.pl
 18. http://www.uokik.gov.pl
 19. http://www.wirtualnemedia.pl
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu