BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wołowiec Tomasz (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University)
Title
Proporcjonalne i progresywne opodatkowanie dochodów osób fizycznych
Fiat and Progressive Taxation of Personal Income
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2006, vol. 5, s. 337-351, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Podatek dochodowy od osób fizycznych, Opodatkowanie dochodów, Podatek liniowy
Individual income tax, Taxation of income, Flat tax
Note
summ.
Abstract
Autorzy wprowadzenia konstrukcji podatku liniowego do systemu podatkowego argumentują, iż podatek oparty o koncepcje proporcjonalnego opodatkowania dochodu będzie swoistego rodzaju panaceum, które "uzdrowi" system podatkowy każdego państwa, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości i zmniejszenia bezrobocia, a w konsekwencji poprawi konkurencyjność każdej gospodarki. Celem niniejszego opracowania jest ocena koncepcji podatku liniowego, poprzez identyfikację wad i zalet tego modelu opodatkowania. Pytanie badawcze: Czy z postulatu minimalnej sprawiedliwości wynika zasada neutralnej progresji podatkowej podatku dochodowego, uzależnionej od przebiegu funkcji konsumpcji? (fragment tekstu)

The paper presents comparative analysis of flat and progressive taxation of personal income according to effectiveness and justice rules. This paper contains theoretical considerations as well as economic symulation preseting real redistribution effects with regard to two forms of taxation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gaudemet P.M., Molinier F., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.
  2. James S., Nobes Ch., The Economics of Taxation, Prentice Hall, 1995.
  3. Neneman J., Piwowarski R., W poszukiwaniu modelu systemu podatkowego dla Polski, CASE, Warszawa 2003.
  4. Nojszewska E., Korzystna rzeczywistość czy miraż?- rzecz o podatku liniowym, UMCS, Lublin 2004.
  5. Wołowiec T., Specifics of taxation approaches of EU member states to the personal income tax, "Academy Review", Dnietropietrovsk Univestity of Economy and Law, 2005, No 2. (współautor: M.Du- szyński).
  6. Wołowiec T., Private individual taxation system, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004, nr 1.
  7. Wołowiec T., An evaluation of the individal income tax system in Poland and some chosen European Union countries, taking into account pro-family tax politics part I, "Produktivita" Slovenske Centrum Produktivity, 2004, nr 1.
  8. Żyżynski J., Podatki pośrednie i bezpośrednie, "Ekonomista" 2002, nr 5.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu