BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukasik-Makowska Barbara (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Małachowski Andrzej (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Próba oceny dydaktyki przedmiotów informatycznych na kierunku informatyka i ekonometria w świetle badań ankietowych 2002/2003
An Evaluation of Teaching IT-Related Subjects on Information Technology and Econometrics Course; According to the Poll from 2002/2003
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (7), 2004, nr 1051, s. 203-213, rys., tab., zał.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Informatyka, Informatyka ekonomiczna, Nauczanie, Kształcenie, Akredytacja, Dydaktyka
Information science, Business informatics, Teaching, Learning, Accreditation, Didactics
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono wyniki badania dotyczącego opinii absolwentów i studentów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na temat dotychczas realizowanych programów kształcenia z tzw. przedmiotów informatycznych.

The article presents procedure & results of the survey conducted in the Department of Management and Information Technology, Wroclaw University of Economics. It concerns the quality & effectiveness evaluation of IT-related subjects, the theory of teaching and lecturing. The results and conclusions from the survey are included, in the paper. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu