BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowicki Adam (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Szymański Jacek (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, absolwent)
Title
Strategie doskonalenia oprogramowania komponentowego i użytkowego
Improvement Strategies of Component and End-User Software
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (7), 2004, nr 1051, s. 13-22, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Oprogramowanie, Tworzenie oprogramowania
Software, Software development
Note
summ.
Abstract
W niniejszym artykule zaproponujemy strategie rozwoju produktów programowych, umożliwiające realizację krótko- i długoterminowych celów przedsiębiorstwa funkcjonującego w warunkach tzw. nowej gospodarki. Szeroko opisywany w ostatnim dwudziestoleciu kryzys oprogramowania wciąż trwa. Nie wiąże się on jednak teraz z niedostatkiem wydajnych rozwiązań technologicznych, lecz z brakiem zmysłu organizatorskiego i myślenia systemowego wśród kadry zarządzającej. (fragment tekstu)

In the paper two ways of software improvement are presented: a short-term strategy and a long-term strategy. For each strategy basic threats and obstacles preventing its realization are identified. In addition, some chances we present which can ease the implementation of the strategy. Similarities and differences in the strategies implementation are also described. Both the strategies are described in two versions: for component- and end-user software. Within the short-term strategy the following threats are discussed: management by sudden efforts and management by objectives. Two chances are described: extreme programming and software reengineering. Within the long-term strategy the following threats are discussed: the culture of knowledge blocking and project stage marginalization. The paper also describes two chances: management by participation and vertical-horizontal integration. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Canter J.A., Derr L. (2001), A Case Study in Extreme Quality Assurance (XOA), StickyMinds, May 22, 2001, Software Quality Engineering, Orange Park [Dokument pobrany z WWW, URL:] http://www.stickyminds.com/docs_index/XDD2561filelistfilename2.zip.
  2. Deming W.E., (1989), Out of the Crisis, Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study, Cambridge.
  3. Drucker P.F., (1994), Praktyka zarządzania, Nowoczesność, Warszawa.
  4. Drummond H., (1998), W pogoni za jakością: Total Quality Management, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
  5. Fowler M., Scott K., (2002), UML w kropelce, Oficyna Wydawnicza LTP, Warszawa.
  6. Hansen W.J., Foreman J. T., Carney D.J., Forrester E.C., Graettinger C.P., Peterson W.C., Place P.R., (2001), Spiral Development - Building the Culture, A Report on the CSE-SEI Workshop, February, 07 Dec 2001. Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh. [Dokument pobrany z WWW, URL:] http://www.sei.cmu.edu/pub/documents/00.reports/ pdf/00sr006.pdf.
  7. Nowicki A., (red.) (2002), Wstęp do systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
  8. Paulk M.C., (2002), Extreme Programming from a CMM Perspective, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh. [Dokument pobrany z WWW, URL:] http://www.sei.cmu.edu/cmm/papers/xp-cmm-paper.pdf.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu