BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymański Jacek (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, absolwent)
Title
Doskonalenie oprogramowania z wykorzystaniem reinżynierii
Software Improvement Using Reengineering Process
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (7), 2004, nr 1051, s. 23-32, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Oprogramowanie, Tworzenie oprogramowania, Reengineering
Software, Software development, Reengineering
Note
summ.
Abstract
Podstawowym narzędziem przeprowadzenia reinżynierii procesów biznesowych jest technologia informatyczna. Technologia lub jej produkt mogą jednak również być przedmiotami reinżynierii. Dlatego reinżynierię produktu możemy zasadnie nazwać metareinżynierią. Z powyższych powodów interesujące może być zestawienie obu technik doskonalenia opartych na reinżynierii. Celem artykułu jest uporządkowanie stosowanej terminologii, ponieważ wokół pojęcia reinżynierii narosło wiele nieporozumień, propagatorzy tego podejścia zarządczego są również często winieni za klęski wynikające z jego opacznego rozumienia. (fragment tekstu)

This paper presents the concept of reengineering and its adaptation to software design process. Business process reengineering and software reengineering are two techniques of improvement, based on the same fundamentals of total quality management, but their aims are different. The aim of traditionally understood reengineering is business processes redesigning. The aim of software reengineering is software product redesigning. After the essential terminology explanation, comparison between software reengineering and other methods of software quality improvement is given. In addition, methods of software reengineering are described and their impact on final product quality is discussed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I. (2001), UM L. Przewodnik użytkownika, WNT, Warszawa.
  2. Hammer M. (1999), Reinżynieria i jej następstwa. PWN, Warszawa.
  3. Hammer M., Champy J. (1996), Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa.
  4. Manganelli R.L., Klein M.M. (1998), Reengineering, PWE, Warszawa.
  5. Nowicki A. (red.) (2002), Wstęp do systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
  6. Olsem M. R. (1995) Reengineering Technology Report, Volume 1, Software Technology Support Center, Hill AFB. [Dokument pobrany z WWW URL]. http://www.stsc.hill.af.mil/stscdocs/RENGVOL1.DOC.
  7. Software Reengineering Assessment Handbook Technical Report, (1997), Version 3, Software Technology Support Center, Hill AFB. [Dokument pobrany z WWW URL]. http://www.stsc.hill.af.mil/RENG/v3-l-6.pdf.
  8. Szymański J. (2003), Zarządzanie jakością w procesie tworzenia oprogramowania. Podejście modelowe, nieopublikowana rozprawa doktorska, AE, Wrocław.
  9. Toffler A. (1997), Trzecia fala, PIW, Warszawa.
  10. Toffler A. (1999), Szok przyszłości, Zysk i S-ka, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu