BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niepsujewicz-Misiek Beata (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorantka)
Title
Problemy i zagrożenia związane z wykorzystaniem technologii informacyjnej w przedsiębiorstwie
Problems and Threats of Using Information Technology in an Enterprise
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (7), 2004, nr 1051, s. 33-46, rys., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Technologia informacyjna, Zagrożenia rozwojowe, Bezpieczeństwo informacji
Information Technology (IT), Development risk, Information security
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest zidentyfikowanie głównych problemów i zagrożeń związanych z wykorzystaniem technologii informacyjnej w przedsiębiorstwie oraz ich źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem chyba najważniejszego z nich - problemu bezpieczeństwa i ochrony informacji i danych w przedsiębiorstwie. (fragment tekstu)

The purpose of this article is to identify the main problems and threats connected with using information technology in an enterprise and their sources, especially company's data and information security problem. It presents selected problems, such as: natural disasters (e.g. fire), environmental threats (e.g. electricity, heating and air conditioning system), electronic signature problem and threats caused by people - users of information technology. Moreover, organizational and system's forms of security are discussed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Ahuja V., Bezpieczeństwo w sieciach, ZNI 'Mikom', Warszawa 1996.
 2. Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Wyd. 3, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2003.
 3. Budziński R., Komputerowy system przetwarzania danych ekonomiczno-finansowych w przedsiębiorstwie, Polska Akademia Nauk, Warszawa-Szczecin 2000.
 4. Denning D.E.R., Kryptografia i ochrona danych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1991.
 5. Górski J., Polityka bezpieczeństwa informacji, "Informatyka", wrzesień 1998.
 6. Hoffmann M.R., Zagrożenia związane z podpisem elektronicznym, [w:] Systemy wspomagania organizacji SWO '2002, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, AE, Katowice 2002.
 7. Jarosz A., Ryzyko związane z doskonaleniem systemów informacyjnych zarządzania za pomocą nowoczesnej technologii komputerowej, [w:] Zarys teorii doskonalenia systemów informacyjnych w zarządzaniu, red. A. Nowicki, AE, Wrocław 2000.
 8. Jasiulewicz L., Rozwój technologii wyszukiwania informacji elementem doskonalenia systemów informacyjno-decyzyjnych w wirtualnej organizacji, [w:] Zarys teorii doskonalenia systemów informacyjnych w zarządzaniu, red. A. Nowicki, AE, Wrocław 2000.
 9. Kamiński A., Adaptacja systemów klasy ERP do specyfiki i potrzeb przedsiębiorstwa, [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 986, AE, Wrocław 2003.
 10. Kowalska M., Chomiak I., Zasoby ludzkie jako czynnik doskonalenia systemów informacyjnych, [w:] Zarys teorii doskonalenia systemów informacyjnych w zarządzaniu, red. A. Nowicki, AE, Wrocław 2000.
 11. Kutyłowski M., Strothmann W.B., Teoria i praktyka zabezpieczenia systemów komputerowych, Oficyna Wydawnicza 'Read Me', Warszawa 1999.
 12. Kuraś M., Zając A., Zagrożenia dla zamierzeń informatycznych, "Informatyka" 1998 nr 3.
 13. Leszczyński G., Komunikacja internetowa, [w:] Komunikowanie się w biznesie, red. H. Mruk, AE, Poznań 2002.
 14. Organizacja rachunkowości, red. M. Dobija, AE, Kraków 1999.
 15. Organizacyjne aspekty doskonalenia systemów informacyjno-decyzyjnych zarządzania, red. A. Nowicki, J. Unold, AE, Wrocław 2002.
 16. Trzcińska D., Kontrola i ochrona danych w informatycznych systemach rachunkowości, [w:] Rachunkowość i rewizja u progu 2002 r., "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 929, red. D. Misińska, J. Szafraniec, T. Cebrowska, AE, Wrocław 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu