BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dyczkowski Mirosław (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Wirtualne zespoły projektowe jako forma organizacyjna w przedsięwzięciach informatycznych nowego typu
Virtual Teams as An Organizational Form in IT-Projects of a New Type
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (7), 2004, nr 1051, s. 74-87, tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Zespół wirtualny, Przedsięwzięcia informatyczne, Organizacja pracy
Virtual team, IT projects, Work organisation
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie jednego z aspektów wirtualizacji przedsięwzięć informatycznych, a mianowicie zespołów wirtualnych, które są jedną z najbardziej efektywnych i sprawnych struktur organizacyjnych oraz elastycznych form organizowania i wykonywania prac projektowych, programistycznych, implementacyjnych i wdrożeniowych, szczególnie gdy są one związane ze środowiskiem gospodarki elektronicznej oraz technologiami sieciowymi. (fragment tekstu)

The paper presennts an idea of a virtual team, which is one of the most effective ways to organize and manage IT-projects. The first part brifly characterizes IT-projects of a new type. Virtualization proves to be one of their major features and refers to the environment, management and implementation of those projects as well as to project teams. The next part describes a virtual team as a form of organizing and doing work. The author presents features of a virtual team and potential difficulties with its creation and operation. The last part provides the reader with examples of virtual IT-teams with the stress laid on open sources projects. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Dudycz H., Dyczkowski M. (2002), Problemy zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi nowego typu, [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, tom I, red. R. Knosala, WNT, Warszawa.
 2. Dyczkowski M. (2002a), Próba redefinicji modelu zarządzania przedsięwzięciami informacyjnymi, [w:] Efektywność zastosowań systemów informatycznych, red. J.K. Grabara, J.S. Nowak, WNT, tom I, Warszawa-Szczyrk.
 3. Dyczkowski M. (2002b), Nowe paradygmaty zarządzania przedsięwzięciami informacyjnymi, [w:] Komputerowe wspomaganie zarządzania i procesów decyzyjnych w gospodarce, red. J. Studziński, L. Drelichowski, O. Hryniewicz, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, seria: Badania Systemowe, tom 31, Warszawa.
 4. Dyczkowski M. (2002c), Nowe podejście do zarządzania przedsięwzięciami informacyjnymi, [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 955, AE, Wrocław.
 5. Dyczkowski M. (2003), Zintegrowane zarządzanie przedsięwzięciami informacyjnymi narzędziem efektywnej informatyzacji przedsiębiorstwa przyszłości, [w:] Praktyka zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, red. M. Fertsch, S. Trzcieliński, Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Zarządzania, Poznań.
 6. Dyczkowski M., Wojtkiewicz-Wydra E. (2004), Technologie wirtualne wspomagające zintegrowane zarządzanie projektami informatycznymi, [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, tom I. red. R. Knosala. WNT, Warszawa.
 7. Dymek A. (2003), Wirtualna realizacja funkcji organizacyjnych, [w:] Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem (w otoczeniu burzliwym i nieprzewidywalnym), red. L.M. Pacholski, S. Trzcieliński, Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Zarządzania, Poznań.
 8. Frączkowski K. (2003a), Zarządzanie projektem informatycznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 9. Frączkowski K. (2003b), Modele zarządzania zasobami projektu informatycznego i organizacja zespołów - telepraca, [w:] Problemy i metody inżynierii oprogramowania, red. Z. Huzar, Z. Mazur, WNT, Wrocław.
 10. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2002), Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa.
 11. Haywood M. (1998), Managing Virtual Teams: Practical Techniques for High-Technology Project Managers, Artech House, Boston-London.
 12. Lientz B.P., Rea K.P. (2001), Dynamic E-Business Implementation Management, Academic Press, San Diego.
 13. Lientz B.P., Rea K.P. (2002), Project Management for the 21st Century, 3rd Edition. Academic Press, San Diego.
 14. Lipnack J., Stamps J. (1997), Virtual Teams. Reaching Across Space, Time and Organizations with Technology, John Wiley & Sons, New York.
 15. Lobos K. (2003), Teoria struktur organizacyjnych. Stan i perspektywy, AE, Wrocław.
 16. Pańkowska M. (2003), Projekty open source w organizacjach wirtualnych, [w:] Systemy wspomagania organizacji SWO'2003, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach", Katowice.
 17. Perechuda K. (1997), Organizacja wirtualna, Ossolineum, Wrocław.
 18. PMBOK (2000), A Guide of the Project Management Body of Knowledge, PMBOK Guide 2000 Edition, Project Management Institute Standards Committee Upper Darby (wersja internetowa: http://www.pmi.org/publictn/download/PMBOK2000.pdf).
 19. Przedsiębiorstwo przyszłości (2000), red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa.
 20. Sifri G. (2002), Projekt wirtualny, Computerworld nr 43.
 21. Sharma S., Sugumaran V., Rajagoplan B. (2001), Structure of Open-Source Software Organization: What can we learn from it?, (wersja internetowa: http://www.opensource.org).
 22. Trzcieliński S. (2003), Przedsiębiorstwo wirtualne - aspekt zewnętrzny i wewnętrzny, [w:] Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem (w otoczeniu burzliwym i nieprzewidywalnym), red. L.M. Pacholski, S. Trzcieliński, Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Zarządzania, Poznań.
 23. Wyrwicka M. (2003), Zespoły wirtualne jako szczególna forma współczesnej organizacji, [w:] Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem (w otoczeniu burzliwym i nieprzewidywalnym), red. L.M. Pacholski, S. Trzcieliński, Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Zarządzania, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu