BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chomiak Iwona (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Wykorzystanie narzędzi controllingowych w zarządzaniu projektem informatycznym
Controlling Tools for Information Technology Implementation
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (7), 2004, nr 1051, s. 88-95, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Przedsięwzięcia informatyczne, Zarządzanie projektem, Narzędzia controllingu
IT projects, Project management, Controlling tools
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty controllingu inwestycyjnego. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to present the possible ways of using controlling concepts and tools for the evaluation of information undertakings. Projects aimed at information technology implementation constitute a kind of investment for companies. Therefore, their planning, realization and evaluation should be supervised on a current basis and analysed by means of various economics parameters. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Chalastra M. (2002), Zasady wdrożenia systemów informatycznych wspomagających funkcjonowanie controllingu, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 4.
  2. Cypriański J. (2002), Ekonomiczna ocena przedsięwziąć informatycznych: metodyczne aspekty analizy problemu, [w:] Systemy wspomagania organizacji 2002, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, AE, Katowice.
  3. Dyczkowski M. (2002), Wytyczne implementacji metody wartości uzyskanej w zarządzaniu przedsięwzięciami informatycznymi, [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 986, AE, Wrocław.
  4. Jędralska K., Woźniak-Sobczak B. (2000), System wdrażania controllingu w przedsiębiorstwie, AE, Katowice.
  5. Kowalczyk M. (2002), System controllingu w zarządzaniu projektami, [w:] Systemy controllingowe przedsiębiorstw i instytucji, red. E. Nowak, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 948, AE, Wrocław.
  6. Michalak J. (2002), Rachunek kosztów działań w zarządzaniu projektami, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 4.
  7. Walica H. (1995), Inwestycje przedsiębiorstwa, AE, Katowice.
  8. Zygała R. (2002), Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach branży informatycznej, (praca doktorska), AE, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu