BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobińska Małgorzata (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Aspekty organizacyjne outsourcingu usług informatycznych
The Organizational Aspects of Information Systems Outsourcing
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (7), 2004, nr 1051, s. 128-139, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Outsourcing informatyczny, Techniki organizatorskie
Information technology outsourcing (ITO), Organisational techniques
Note
summ.
Abstract
Outsourcing usług informatycznych może w dużym stopniu zmienić pozycję konkurencyjną organizacji. Jest to możliwe dzięki zmianom o charakterze ekonomicznym, a przede wszystkim organizacyjnym i społecznym. Szczególnie ten ostatni aspekt wymaga szczególnego podejścia uwzględniającego prawa i oczekiwania pracowników. Nieumiejętne zarządzanie zmianą jaką jest outsourcing, może być poważnym czynnikiem ograniczającym jego efektywność, a nawet uniemożliwiającym jego wykorzystanie. (fragment tekstu)

In the paper the attention was turned to personnel, hardware, software and data transfers in the information systems outsourcing implementation. It emphasizes especially personnel issues that may be most difficult to manage in the transition to outsourcing. This paper includes also the presentation of such organizational techniques as Gantt charts, PERT and CPM methods, which can be used for outsourcing planning and control. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Badania operacyjne w przykładach i zadaniach (2002), red. K. Kukuła, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Buhler P. (2002), Zarządzanie, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
  3. Jones W.O., Klepper R. (1998), Outsourcing Information Technology, Systems, and Services, Prentice Hall, Inc., New York.
  4. Kopczyński T. (2003), Outsourcing a potencjał pracowniczy przedsiębiorstwa, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, red. K. Zimniewicz, "Zeszyty Naukowe AE Poznań", nr 36, AE, Poznań.
  5. Krawczyk S. (2001, Metody ilościowe w planowaniu (działalności przedsiębiorstwa), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  6. Louart P. (1995), Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa.
  7. Podstawy organizacji i zarządzania (2001), red. M. Romanowska, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
  8. Trocki M., Grucza B., Ogonek K. (2003), Zarządzanie projektami, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu