BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drzewiecki Jakub (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant), Gryncewicz Wiesława (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Hurtownie danych jako narzędzie realizacji CRM
Data Warehouses : a Tool of CRM Implementation
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (7), 2004, nr 1051, s. 140-152, rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Hurtownie danych, Zarządzanie Kontaktami z Klientem
Data warehouse, Customer Relationship Management (CRM)
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie miejsca hurtowni danych w systemie CRM przedsiębiorstwa oraz sposobu, w jaki ewoluował model zastosowania technologii data warehouse w CRM. (fragment tekstu)

The article presents the idea of data warehouse and its place in company's CRM system. The authors describe different kinds of CRM and the evolution of data warehouses implementation models in CRM. Finally, the critical factors for successful e-CRM and the most important components of e-CRM are mentioned. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Castro E. (2003), Po prostu. HTML 4, Helion, Gliwice.
  2. Dyche J. (2002), CRM - relacje z klientami, Helion, Gliwice.
  3. Griffin J., Johnston K. (2001), Enterprise Customer Relationship Management, "DM Direct", February.
  4. Hartman A., Sifonis J., Kador J. (2002), E-bzines. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej, Liber, Warszawa.
  5. King R., Tang T. (2002), E-CRM in the Post Dot-Com Age: Nine Critical Factors For Business, "DM Direct", January.
  6. McKnight W. (2000), The CRM - Ready Data Warehouse, "DM Review". Frebruary.
  7. Mena J. (1998), Data Mining FAQs, "DM Review", January.
  8. Poe V., Klauer P., Brobst S. (2000), Tworzenie hurtowni danych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
  9. Simon A.R., Shaffer S.L. (2002), Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu