BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jacieczko Jolanta (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorantka)
Title
Internet jako czynnik zdobywania przewagi konkurencyjnej
Internet as a Factor of Achiving Competitive Superiority
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (7), 2004, nr 1051, s. 163-172, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Internet, Przewaga konkurencyjna, Konkurencyjność
Internet, Competitive advantage, Competitiveness
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie Internetu jako jednego z elementów zdobywania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

This article shows the chosen aspects of the creation of competitive advantage of enterprises today's markets. The author presents the Internet as a factor of achiving the competitive advantage. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. [GADU04] Strona Polskiego Komunikatora Internetowego, 14.01.2004.: http://www.gadu-gadu.pl/.
  2. Kulbińska M., Niedzielska E. (2000), Segment usług informacyjnych, [w:] Komunikacja gospodarcza. Rynek transakcji elektronicznych, red. A. Małachowski, AE, Wrocław.
  3. Libor K. (2003), Potencjał konkurencyjności i pozycja konkurencyjna jako źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, [w:] Współczesne problemy i koncepcje zarządzania. Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, red. J. Stankiewicz, UZ, Zielona Góra.
  4. Nocuń R. (2003), Rola systemów ekspertowych w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Multimedia w biznesie, red. L. Kiełtyka, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków.
  5. Pierścionek Z. (2003), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.
  6. Pollard A. (1999), Competitior Intelligence Strategy, Tools and Techniques for Competitive Advantage. Financial Times Management, London.
  7. Pondel M. (2003), Wybrane narzędzia informatyczne pozyskiwania i zarządzania wiedzą, [w:] Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą, red. M. Nycz, M. Owoc, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 975, AE. Wrocław.
  8. Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  9. Wrzosek W. (1999), Przewaga konkurencyjna, "Marketing i Rynek", nr 7, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu