BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Unold Jacek (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Digital Technologies in the Transition of Business
Rola technologii cyfrowych w transformacji biznesu
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (7), 2004, nr 1051, s. 173-180, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Technologie cyfrowe, Zarządzanie biznesem
Digital technologies, Business management
Note
summ.
Abstract
Jednym ze skutków rewolucji informacyjnej jest przekształcanie się tradycyjnie rozumianego rynku fizycznego (marketspace) w wirtualną przestrzeń rynkową (marketspace). Zjawisko to idzie w parze z rozwojem handlu elektronicznego, co z kolei jest przesłanką rozwoju gospodarki cyfrowej. Wpływ gospodarki cyfrowej na świat biznesu jest widoczny w trzech podstawowych aspektach: rozwój nowych form marketingu bezpośredniego, konieczność dokonania transformacji organizacji oraz niejednokrotnie określenie na nowo profilu jej działania. (abstrakt oryginalny)

The article analyzes the basic aspects of the Web economy, defining the notion of this important phenomenon and its basic advantages, describing the universal shift from a marketplace to the marketspace, referring to the nature of competition in this new environment, and the overall impact of the Webonomics on business. (fragment of text)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bloch M., Segev A. (1996), Leveraging Electronic Commerce for Competitive Advantage: A Business Value Framework, EDI-IOS, Bled.
  2. Choi S.Y., Winston A.B. (2000), The Internet Economy: Technology and Practice, Austin: Smartecon.com.
  3. Cisco.com (2001), several press releases.
  4. Emerging Digital Economy, (2002), ecommerce.gov.
  5. Lederer A.L. et al. (1998), Using Web-based Information Systems to Enhance Competitiveness. Communications of the ACM, July.
  6. Porter M.E. (2001), Strategy and the Internet, Harvard Business Review, March.
  7. Rayport J.F., Sviokla J.J. (1994), Managing in the Marketspaces, "Harvard Business Review", November/December.
  8. Schwartz E.I. (1997), Webonomics, Broadway Books, New York.
  9. Turban E. King D., Lee J., Warkentin M., Chung H.M. (2002), Electronic Commerce: A Managerial Perspective, Prentice Hall.
  10. Unold J. (2001), Marketing Information Systems (in Polish), The Wrocław University of Economics Press, Wroclaw.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu