BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gadomski Sebastian (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Title
Hurtownie danych w rządowej administracji skarbowej w Polsce
Data Warehouse of the State Treasury Administration in Poland
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (7), 2004, nr 1051, s. 183-193, rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Hurtownie danych, Administracja skarbowa
Data warehouse, Treasure administration
Note
summ.
Abstract
W związku z coraz większym zapotrzebowaniem w resorcie finansów na systemy informowania kierownictwa wspomagające zarządzanie, 1 lutego 2001 r. podjęto decyzję o rozpoczęciu realizacji projektu o nazwie "Tematyczne hurtownie danych WHTAX" nazwa WHTAX pochodzi od skrótu angielskiej nazwy "podatkowa hurtownia danych" - warehouse tax. W skład hurtowni danych WHTAX wchodzą tzw. tematyczne hurtownie danych C1T (obejmują podatek dochodowy osób prawnych) - dysponentem tej hurtowni jest Departament Podatków Bezpośrednich (PB), hurtownie ZALEGŁOŚCI i EGA-SPRAW oraz od 2003 r., hurtownia RB. (fragment tekstu)

In the paper the author presents the data warehouses which are used by the state treasury administration in Poland. The paper presents the structure of data warehouses and the way they are used. We distinguish the following four data warehousees, each of them dealing with a separate area of tax law:
- CIT warehouses, which concerns the income tax of corporate bodies. The department of Direct Taxes is the disposer of this warehouse,
- ARREARS and EGA - SPRAW warehouse as well as RB warehouse since 2003.
The owner of system and co-ordinator of project is the Department of Tax System of the Ministry of Finances which is the main recipient of accountancy. The system was created by a team working in the tax office in Katowice. The system is supervised by the Department of Information Technology Implementation in the Ministry. The purposes of creating data warehouses have been the following:
- creating reports,
- giving answers to questions at the chosen level,
- observing tendencies that appear at each level,
- writing analyses, forecasts and rankings at the individual level of the department. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Biuletyn Informacyjny (2002), nr 105 Departamentu do spraw Informatyzacji Resortu Ministerstwa Finansów.
  2. Flakiewicz W. (2002), Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, C.H. Beck, Warszawa.
  3. Hurtownia CIT WHTAX, (2002), Izba Skarbowa w Katowicach.
  4. Hurtownia EGA-SPRAW WHTAX, (2002a), Izba Skarbowa w Katowicach.
  5. Hurtownia ZLEGŁOŚCI WHTAX, (2002b), Izba Skarbowa w Katowicach.
  6. Kiełtyka L. (2002), Komunikacja w zarządzaniu. Techniki, narzędzia i formy przekazu informacji, Warszawa, Placet.
  7. Opis systemu realizującego hurtownie RB, (2003), Izba Skarbowa w Katowicach.
  8. Urbanek A. (2001), Ilustrowany leksykon teleinformatyka, IDG, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu