BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gadomski Sebastian (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Title
System informacji podatkowej (SIP) jako elektroniczny zbiór dokumentów z zakresu spraw podatkowych
The System of Tax Information : an Electronic Collection of Tax Documentation
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (7), 2004, nr 1051, s. 194-202, rys., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Informatyka ekonomiczna : wybrane zagadnienia
Keyword
Podatki, System informacyjny, Systemy informatyczne
Taxes, Information system, Computer system
Note
summ.
Abstract
SIP jest ciągle rozwijany - poszerza się jego funkcjonalność i powiększa baza dokumentów przydatnych w codziennej pracy jednostek administracji skarbowej. Moduł administracyjny systemu umożliwia różnicowanie uprawnień dla edytorów i biernych użytkowników. Dostęp do dokumentów jest zależny od nadanych użytkownikowi uprawnień. Możliwe jest wprowadzanie dokumentów zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, a zasilanie danymi następuje lokalnie (izby i urzędy skarbowe) i centralnie (Ministerstwo Finansów). Planowane jest także uruchomienie forum dyskusyjnego i chatu. Przewidywane jest rozszerzenie funkcjonalności aplikacji o pomoc kontekstową dla użytkownika, możliwość automatycznego formatowania treści wprowadzanych dokumentów, sortowanie wyników wyszukiwania, możliwość rejestracji dokumentów obcojęzycznych i inne elementy. (fragment tekstu)

In the paper the author presents the System of Tax Law Monitoring (in Polish: System Monitorowania Prawa Podatkowego - SMPP) or in other words the System of Tax Information (in Polish: System Informacji Podatkowej - SIP). Tjis is another tool that facilities the functioning of tax administration in Poland. The System of Tax Law Monitoring is an electronic collection of documents which facilitates the uniform application of tax law by tax units and helps to identify the law regulations that need to be changed. Durthermore, it enables the quicker identification of the most frequent problems with tax law interpretation. The System of Tax Law Monitoring contains numerous materials concerning tax law (verdicts, resolutions and decisions of the Supreme Administrative Court, of the Supreme Court, and the Constitutional Court of Justice, the interpretations and explanations provided by the ministry of Finance, the explanations by treasury departments and tax offices, press articles and other information) and thus it completes the LEX system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Biuletyn Informacyjny (2003), nr 111 Departamentu do spraw Informatyzacji Resortu Ministerstwa Finansów.
  2. Boć J. red. (2003), Administracja publiczna, Kolonia Limitem, Łódź.
  3. Podręcznik użytkownika w. 2.0 - SIP (2002), Izba Skarbowa w Katowicach.
  4. Knosala E., Zacharko L., Matan A. (2002), Elementy nauki administracji, Kolonia Limitem, Wrocław.
  5. Leoński Z. (2002), Nauka administracji. C.H. Beck, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu