BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jabłońska-Porzuczek Lidia (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Smoluk-Sikorska Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Factors of Competitiveness of Enterprises Operating in the Confectionary-Bakery Industry in Wielkopolska Voivodship
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 6(84), s. 99-110, tab., rys., bibliogr. s. 109-110
Keyword
Konkurencyjność, Przemysł cukierniczy, Piekarnictwo, Przedsiębiorstwo
Competitiveness, Confectionery industry, Bakery, Enterprises
Note
summ.
Abstract
The paper discusses the factors of competitiveness in companies, which operate in confectionary-bakery industry. It presents the results of research conducted between 2014 and 2016 on 77 enterprises located in Wielkopolskie voivodship. According to the investigated, from the variety of the external factors, competitiveness is mainly influenced by fiscal policy of the state, competitive rivalry or threat of new entries. In the group of internal factors, relations with customers, company's image, as well as product quality were indicated most often. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Flak O., Głód G., 2009, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Część 1. Pojęcia, definicje, modele, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 2. Frączek P., 2009, Determinanty konkurencyjności sektorów i przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne, "Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem, Przedsiębiorstwo i region", nr 1/2009.
 3. Gorynia, M. 2009 Teoretyczne aspekty konkurencyjności, [in:] Kompendium wiedzy o konkurencyjności, (eds.) M. Gorynia, E. Łaźniewska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Gorzelany-Dziadkowiec, M. 2013 Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej, [in:] Analiza strategiczna wybranych branżprzemysłu rolno- spożywczego w Polsce, K. Firlej (ed.), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 5. Hunt S. D., Morgan R. M., 1995, The Comparative Advantage Theory of Competition, "Journal of Marketing", Vol. 59.
 6. OECD, 1996, Industrial Structure Statistics 1994, OECD, Paris.
 7. Pierścionek Z., 2006, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 8. Porter M. E., 1990 The Competitive Advantage of Nations "Harvard Business Review", no. 3.
 9. Porter M. E., Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York.
 10. Sojkin B., Olejniczk T., 2012, Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw na rynku artykułów Żywnościowych, "Konsumpcja i rozwój", nr 1 (2).
 11. Stankiewicz M. J., 2000, Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8/2000.
 12. Stankiewicz M. J., 2005 Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń.
 13. Walczak W., 2010 Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, "E-mentor", nr 5, http://www.e- mentor.edu.pl/artykul/index/numer/37/id/784 (accessed: 12.06.2016).
 14. Walczak W., 2010, Konkurencyjność przedsiębiorstw a zamówienia publiczne, "Master of Business Administration", 6 (115).
 15. Wychowanek J., 2015, Tradycja w aspekcie budowania konkurencyjności małego przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 401.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.06.84.08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu