BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gruszczyński Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Badania ilościowe w finansach przedsiębiorstw i rachunkowości - wyzwania metodyczne
Quantitative Research in Corporate Finance and Accounting - Methodological Challenges
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 1 (91), s. 23-34, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Mikroekonometria, Finanse przedsiębiorstwa, Rachunkowość
Microeconometrics, Enterprise finance, Accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Streszczenie: Cel - Omówienie mikroekonometrii finansowej i niedoskonałości niektórych jej me-tod w kontekście zastosowań w finansach przedsiębiorstw i rachunkowości. W szczególności dys-kutuje się kwestie endogeniczności oraz analizy przyczynowości. Metodologia badania - Analiza wybranych prac światowego nurtu empirical corporate finance oraz applied accounting, a także analiza własnych doświadczeń badawczych. Wynik - Prezentacja wybranych niedoskonałości badań statystyczno-ekonometrycznych w zasto-sowaniach z zakresu finansów przedsiębiorstw i rachunkowości. Oryginalność/Wartość - Zaproponowanie zestawu dobrych praktyk korzystania z metod ilościo-wych (ekonometrycznych) w empirycznych finansach przedsiębiorstw i rachunkowości. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Discussion of the methodology of financial microeconometrics and the imperfection of some of its techniques as applied to corporate finance and accounting. In particular, questions of endogeneity and the analysis of causality are presented. Design/methodology/approach - Analysis of mainstream works devoted to empirical corporate finance and applied accounting. This is enhanced by author's own research experience. Findings - Presentation of several imperfections of statistical-econometric methods as applied to corporate finance and accounting research. Originality/value - Proposal of the catalogue of good practices in using quantitative (econometric) methods in empirical corporate finance and applied accounting.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Atanasov, V., Black, B. (2016). Shock-Based Causal Inference in Corporate Finance and Accounting Research. Critical Finance Review, 5, 207-304.
 2. Atanasov, V., Black, B. (2017). The Trouble with Instruments: Re-examining Shock-IV Designs. Northwestern University School of Law. Law and Economics Research Paper No. 16-01. Pobrano z: http://ssrn.com/abstract=2417689.
 3. Adams, R.B. (2017). The ABCs of empirical corporate (governance) research. Corporate Governance International Review, 25, 461-464.
 4. Angrist, J.D., Pischke, J.-S. (2017). Undergraduate Econometrics Instruction: Through Our Classes, Darkly. Journal of Economic Perspectives, 2 (31), 125-144.
 5. Angrist, J.D., Pischke, J.-S. (2015). Mastering 'Metrics. The Path from cause to Effect. Princeton: Princeton University Press.
 6. Faff, R., (2017). Pitching Research®. Version 15 (lub dalsze). Pobrano z: http://ssrn.com/abstract=2462059.
 7. Faff, R. et al. (2017). Increasing the Discoverability of Non-English Language Research Papers: A Reverse-Engineering Application of the Pitching Research Template. Wersja maj 2017. Pobrano z: https://ssrn.com/abstract=2948707.
 8. Flejterski, S. (2007). Metodologia finansów. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Gruszczyński, M. (2012). Empiryczne finanse przedsiębiorstw. Mikroekonometria finansowa. Warszawa: Difin.
 10. Gruszczyński, M. (red.) (2012). Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych. Warszawa: Wolters Kluwer.
 11. Jajuga, K. (2007). Elementy nauki o finansach. Warszawa: PWE.
 12. Kennedy, P.E. (2002). Sinning in the Basement: What are the Rules? The Ten Commandments of Applied Econometrics. Journal of Economic Surveys, 16, 569-589.
 13. Koźmiński, A.K. (2011), Tożsamość nauki o zarządzaniu. W: W. Kieżun (red.), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wolters Kluwer.
 14. Miller, M.K. (2013). The uses and abuses of matching in political science. Working Paper, George Washington University. Pobrano z: https://sites.google.com/site/mkmtwo/research.
 15. Reinartz, S.J., Urban, D. (2017). Finance conference quality and publication success: A conference ranking. Journal of Empirical Finance, 42, 155-174.
 16. Roberts, M.R., Whited, T.M. (2013). Endogeneity in Empirical Corporate Finance. W: G. Constantinides, M. Harris, R. Stulz (red.), Handbook of the Economics of Finance, vol. 2. Amsterdam, North Holland.
 17. Shipman, J.E., Swanquist, Q.T., Whited, R.L. (2017). Propensity score matching in accounting research. Accounting Review, 1 (92), 213-244.
 18. Sudoł, S. (2014). Podstawowe problemy metodologiczne nauk o zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, 1 (161), 11-36.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu