BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisek Sławomir (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Kapitały w spółkach giełdowych sektora spożywczego, ich struktura i zmiany w czasie
Liabilities of the Public Food Companies their Structure and Changes
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 1 (91), s. 59-69, tab., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Kapitał, Struktura kapitału, Spółki giełdowe, Prognozowanie
Capital, Capital structure, Stock market companies, Forecasting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Analiza kapitałów spółek spożywczych, ich zmian wielkości, a także struktury i jej zmian, w aspekcie prognoz dotyczących przyszłości tych firm. Metodologia badania - Analiza dynamiczna i strukturalna danych pochodzących z raportów spółek giełdowych z branży spożywczej. Wynik - Stwierdzono, że spółki spożywcze notowane na warszawskiej giełdzie zwiększają generalnie wolumen swoich kapitałów w czasie. W strukturze kapitałów przeważają kapitały własne, jednak w przypadku największej firmy dominują zobowiązania krótkoterminowe. Wyniki analizy dają nadzieję na systematyczny rozwój badanych firm. Oryginalność/wartość - Zbadanie zmian wielkości i struktury kapitału w spółkach giełdowych branży spożywczej. Prognoza rozwoju tych firm w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Analysis of the liabilities of the food companies, their changes, their structure and the forecast of the firm's future. Design/methodology/approach - Dynamic analysis of the companies liabilities, and analysis their structure. Findings - Generally food companies quoted in Warsaw Stock Exchange, increase their liabilities in the time. In the liabilities structure prevails own capital, but in the biggest firm prevail short term liabilities. Results of the analysis shows, that this companies should develop. Originality/value - Investigation changes of the quantity and structure of the food companies liabilities. Forecast of this firms developing in the future.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jerzmanowska, M. (red.) (2004). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
  2. Sawicki, K. (2004). Rachunkowość finansowa. Warszawa: PWE.
  3. Sudoł, S. (1999). Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania. Toruń: TNOiK.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu